Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài GV hướng dẫn Mã số học viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại BIDV Trà Vinh sau sáp nhập PGS.TS Vương Quốc Duy 911517051 Đặng Minh Tú 22/01/81 Trà Vinh CH17TCNH_TV6_1
2 Giải pháp giảm nghèo, bền vững huyện châu thành, tỉnh trà vinh Nguyễn Hải Quang 910717006 Trần Thị Tuyết Hương / /89 Trà Vinh CH17QKT_TV6_1
3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay cá nhân không tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Bưu điện Liên việt - Chi nhánh Trà Vinh TS. Nguyễn Văn Nguyện 911517011 Ngô Văn Hiệp 12/12/78 Trà Vinh CH17TCNH_TV6_1
4 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Trà Vinh TS. TRƯƠNG THỊ BE HAI 911517039 Trương Minh Toàn 01/01/83 Trà Vinh CH17TCNH_TV6_1
5 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Trà Vinh GS.TS.NGND. Nguyễn Thanh Tuyền 911517041 Lưu Thị Trang 16/03/79 Cần Thơ CH17TCNH_TV6_1

Trang 1 của tất cả 126 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 630 dòng, từ 1, đến 5