Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
1 thực tập tại trường tiểu học Hòa Lợi Chưa xác định  Nguyễn Thị Mỹ Ân 211916043 Dương Bích Trâm 21/09/1998 Trà Vinh CA16KT trường tiểu học Hòa Lợi
2 Thực tập thực tế tại Ủy Ban Nhân dân xã Long Hiệp, huyện Trà Cú Chưa xác định  Cô Hồng Liên 111916049 Hồ Thị Ý Linh 01/01/1998 Trà Vinh DA16KTB Ủy Ban Nhân dân xã Long Hiệp
3 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ TRÀ VINH( PVOIL) Chưa xác định  112216042 Thạch Thị Sô Phiếp 04/03/1998 Trà Vinh DA16QKD Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Trà Vinh
4 Báo Cáo Thực Tập Thực Tế Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Cầu Ngang - Trà Vinh Chưa xác định  Nguyễn Hồng Hà 114516043 Nguyễn Thị Ngọc Yến 16/02/1997 Trà Vinh DA16TCNH Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Huyện Cầu Ngang
5 Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty tổng hợp Bảo Minh Chưa xác định  Phạm Văn Cà 111916132 Dương Trung Trực 22/07/1998 Trà Vinh DA16KTB Công ty bảo minh trà vinh, số 18 Nguyễn Đáng, P7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Trang 1 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 1, đến 5