Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
41 BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI YẾN Chưa xác định  Trần Kim Ngân 111916124 Nguyễn Dương Thanh Trà 01/08/1998 Trà Vinh DA16KTA CÔNG TY TNHH HAI YẾN
42 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP THUƠNG TÍN CHI NHÁNH TRÀ VINH Chưa xác định  NGUYỄN THỊ BÚP 114516002 Trương Vân Anh 21/11/1998 Trà Vinh DA16TCNH NGÂN HÀNG TMCP THUƠNG TÍN CHI NHÁNH TRÀ VINH - PGD CÀNG LONG
43 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN-CHI NHÁNH TRÀ VINH Chưa xác định  Nguyễn Hồng Hà 114516008 Nguyễn Thị Thúy Duy 08/11/1998 Trà Vinh DA16TCNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN-CHI NHÁNH TRÀ VINH_PGD CÀNG LONG
44 Báo cáo thực tập thực tế tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vietcombank chi nhánh Trà Vinh Chưa xác định  Phạm Thị Thu Hiền 114516027 Đào Duy Tân 16/12/1998 Trà Vinh DA16TCNH Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vietcombank chi nhánh Trà Vinh
45 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH Chưa xác định  Nguyễn Thị Mỹ Ân 111916077 Lê Thị Yến Nhi 27/02/1997 Trà Vinh DA16KTB CÔNG TY BẢO MINH - SỐ 18, NGUYỄN ĐÁNG, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH

Trang 9 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 41, đến 45