Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
36 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN-KHÁCH SẠN HOÀN MỸ 2 TRÀ VINH Chưa xác định  HỒ MỸ DUNG 112216072 Nguyễn Trần Thanh Uyên 22/08/1998 Trà Vinh DA16QKD DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN-KHÁCH SẠN HOÀN MỸ 2 TRÀ VINH
37 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG MIỀN TÂY VN - CN TRÀ VINH Chưa xác định  Phan Thanh Huyền 111916101 Nguyễn Đoàn Thị Ngọc Thanh 06/09/1997 Trà Vinh DA16KTA Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng Miền Tây VN - CN Trà Vinh
38 Báo cáo tình hình thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Kim Anh Chưa xác định  Phạm Văn Cà 111916083 Nguyễn Huỳnh Như 18/06/1997 Cà Mau DA16KTB Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Kim Anh
39 BÁO CÁO KIẾN TẬP THỰC TẾ TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Chưa xác định  Hồ Đại Đức 112216019 Nguyễn Trung Hậu 16/06/1998 Trà Vinh DA16QKD BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
40 BÁO CÁO KIẾN TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRÀ VINH Chưa xác định  NGUYỄN THỊ MỸ ÂN 111916157 Huỳnh Thị Hồng Thắm 30/04/1998 Trà Vinh DA16KTB CÔNG TY XĂNG DẦU TRÀ VINH

Trang 8 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 36, đến 40