Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
31 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TRÀ VINH Chưa xác định  Phạm Thị Thu Hiền 114516020 Trần Ngọc Minh 17/11/1998 Trà Vinh DA16TCNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH TRÀ VINH Địa chỉ: Số 15A, Điện Biên Phủ, Phường 6, TPTV, TV. Điện thoại: 074 3863 827
32 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TOÀN TÂM Chưa xác định  Trần Kim Ngân 111916002 Nguyễn Thị Mỹ An 21/05/1998 Trà Vinh DA16KTA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TOÀN TÂM
33 Báo cáo thực tập tại công ty Bảo Minh Trà Vinh Chưa xác định  Cô Hồng Liên 111916028 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 19/01/1998 Trà Vinh DA16KTB Số 18, Nguyễn Đáng- phường 7 Trà Vinh công ty Bảo Minh
34 Bài báo cáo kiến tập tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Minh Hớn Chưa xác định  Hồ Mỹ Dung 112216073 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/05/1998 Trà Vinh DA16QKD Doanh Nghiệp xăng dầu Minh Hớn
35 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH Chưa xác định  CÔ HỒNG LIÊN 211916023 Trần Ngọc Quyên 29/04/1998 Trà Vinh CA16KT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH

Trang 7 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 31, đến 35