Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
16 Báo cáo kiến tập tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VI TÍNH TIẾN THÀNH Chưa xác định  Trương Thị Hồng Giang 112216025 Trương Nhất Khang 22/12/1995 Trà Vinh DA16QKD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VI TÍNH TIẾN THÀNH
17 Báo cáo thực tập thực tế tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Trà Vinh Chưa xác định  Trần Kim Ngân 111916026 Tiêu Thị Kim Hậu 22/05/1994 Trà Vinh DA16KTA Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Trà Vinh
18 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN AGRIBANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TRÀ VINH Chưa xác định  Nguyễn Thanh Trúc 114516006 Trần Ngọc Đỉnh 19/10/1998 Trà Vinh DA16TCNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN AGRIBANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TRÀ VINH
19 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI YẾN Chưa xác định  Trần Kim Ngân 111916105 Vỏ Phương Thảo 29/11/1998 Trà Vinh DA16KTA Công ty TNHH Hai Yến
20 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CỬA HÀNG TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH QUYÊN Chưa xác định  Nguyễn Châu Hùng Tính 111916112 Nguyễn Thị Anh Thư 09/03/1998 Trà Vinh DA16KTA CỬA HÀNG TRANG TRÍ NỘI THẤT BÌNH QUYÊN

Trang 4 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 16, đến 20