Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
11 Báo cáo thực tập tại công ty TNHH KD TM HÀO PHÁT Chưa xác định  Phan Thanh Huyền 111916095 Thạch Thị Trúc Phương 28/08/1998 Trà Vinh DA16KTA Công ty TNHH KD TM HÀO PHÁt
12 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH TRÀ VINH Chưa xác định  NGUYỄN THANH TRÚC 114516025 Trần Thị Minh Nguyệt 30/11/1998 Trà Vinh DA16TCNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH TRÀ VINH
13 Báo cáo thực tập thực tế tại Ủy ban nhân dân phường 9 Chưa xác định  Phạm Văn Cà 111916100 Kim Thị Sa Riêng 21/12/1998 Trà Vinh DA16KTB Ủy ban nhân dân phường 9
14 Thực tập thực tế tại bệnh viện đa khoa trà vinh Chưa xác định  Trần Thị kim chi 211916015 Đồng Tiểu My 15/12/1997 Trà Vinh CA16KT Bệnh viện đa khoa trà vinh
15 Báo Cáo Kiến Tập Thực Tế Chưa xác định  Nguyễn Hồng Hà 114516005 Nguyễn Phát Đạt 23/05/1998 Trà Vinh DA16TCNH Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN (BIDV)

Trang 3 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 11, đến 15