Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
6 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT Chưa xác định  NGUYỄN THỊ BÚP 114516007 Dương Trương Thuỳ Dương 21/03/1998 Trà Vinh DA16TCNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
7 Báo cáo thực tập thực tế tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh- Phòng giao dịch Càng Long Chưa xác định  Phạm Văn Cà 111916084 Trần Thái Như 01/01/1998 Trà Vinh DA16KTB Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh - Phòng giao dịch -Càng Long
8 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Chưa xác định  Nguyễn Ngọc Ẩn 112216012 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/02/1998 Trà Vinh DA16QKD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
9 thực tập tại Công ty TNHH MTV bia-NGK Minh Hoàng Chưa xác định  Nguyễn Thị Mỹ Ân 211916046 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 15/11/1998 Trà Vinh CA16KT Công ty TNHH MTV bia-NGK Minh Hoàng
10 thực tập thực tế tại Công ty TNHH MTV bia-NGK MINH HOÀNG Chưa xác định  Cô Hồng Liên 211916018 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 25/07/1998 Trà Vinh CA16KT Công ty TNHH MTV bia-NGK MINH HOÀNG

Trang 2 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 6, đến 10