CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO TIẾN SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO TIẾN SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Mã ngành: 9340201

Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng

 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Mang lại sự tiện lợi cho  nghiên cứu sinh trong và ngoài tỉnh Trà Vinh có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn với chi phí phù hợp và đội ngũ giảng viên nhiệt tình nhiều năm kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong giảng dạy và làm việc về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng

Image

LIÊN HỆ