CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

Tên ngành: Tài chính ngân hàng

 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Mang lại sự tiện lợi cho học viên trong và ngoài tỉnh có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn với chi phí phù hợp và đội ngũ giảng viên nhiệt tình nhiều năm kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong giảng dạy và làm việc về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

Image
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, trình độ Thạc sĩ được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Khối kiến thức của chương trình tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng: Đánh giá quy trình quản trị rủi ro tài chính theo chuẩn mực quốc tế trong hệ thống ngân hàng; Hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp để quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong đơn vị.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

- Ngôn ngữ đào tạo tiếng Việt
- Trực tiếp hoặc trực tuyến theo tình hình thực tế và nhu cầu của các tổ chức

CẤP BẰNG

 Học viên theo học ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ năng lực để đảm nhận các vị trí tài chính cấp cao tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các định chế tài chính, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khác trong và ngoài nước, có khả năng tham mưu và đề xuất chính sách tài chính đối với lãnh đạo đơn vị,…triển vọng trong tương lai có thể trở thành nhà nghiên cứu, phân tích chính sách tài chính hoặc chuyên viên tài chính cao cấp tại các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

+ Ngoài ra, còn có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

 

LIÊN HỆ