CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành: 8340101

Tên ngành: Quản trị kinh doanh

 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Image
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY

Đội ngũ giảng viên là những người có thâm niên trong giảng dạy và nghiên cứu, kết hợp với các giảng viên đang là quản lý cấp cao trong lĩnh vực logistics từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước hàng đầu tại Việt Nam.

Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience
Name
NameTVU
16 years of experience

CẤP BẰNG

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

 

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

-

 

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ