Đại học Tài chính ngân hàng

mai thuy an dai hoc tai chinh ngan hangSV được trang bị kiến thức đầy đủ về hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác như: nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế…

Chương trình “Thực tập viên Tiềm năng” được các ngân hàng tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội vừa thực tập, tiếp cận thực tế; vừa được trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và còn được hỗ trợ tài chính trong suốt thời gian thực tập.

Cơ hội nghề nghiệp: làm việc được ở hầu hết các ngân hàng, quỹ tín dụng và công ty, tập đoàn tài chính, các bộ ngành với các vị trí: giao dịch viên, chuyên viên tài chính, kiểm soát viên, giám đốc tài chính…


In bài này   Gửi Email bài này