CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH LUẬT

+ Chuyên ngành: Luật học
+ Chuyên ngành:
Luật dân sự
+ Chuyên ngành: Luật hình sự
+ Chuyên ngành: Luật thương mại

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH LUẬT

+ Chuyên ngành: Luật học
+ Chuyên ngành:
Luật dân sự
+ Chuyên ngành: Luật hình sự
+ Chuyên ngành: Luật thương mại

Mã ngành: 7380101
Tên ngành: Luật
Tổ hợp môn xét tuyển sinh:
A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Đại lí), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 

Ngành Luật của Trường Đại học Trà Vinh đã được Tổ chức Chứng nhận kiểm định FIBAA đánh giá tích cực

Image
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Luật học được xây dựng theo định hướng nghiên, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, Chương trình đào tạo Luật học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, công nghệ thông tin, ngoại ngữ nói chung và pháp luật nói riêng hoạt động chuyên môn.

Có khả năng áp dụng kiến thức pháp luật vào hoạt động chuyên môn.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

Có tư duy phê phán cũng như những kỹ năng cần thiết trong giải quyết vấn đề

Có tư tưởng chính trị vững và ng; tuyệt đối chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đặt lợi ích cộng đồng và xã hội lên trên lợi ích cá nhân, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương

50 tín chỉ

Các học phần bắt buộc:

42 tín chỉ

1.   Kiến thức lý luận chính trị             

11 tín chỉ

2.   Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn    

13 tín chỉ

3.   Kiến thức ngoại ngữ            

13 tín chỉ

4.   Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – CN-MT

03 tín chỉ

5.   Kỹ năng ngoại khóa

02 tín chỉ

6.   Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh

11 tín chỉ

Chưa kể khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất

Các học phần tự chọn

08 tín chỉ

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp           

74 tín chỉ

1.     Kiến thức cơ sở ngành

04 tín chỉ

- Bắt buộc:                                                

04 tín chỉ

        - Tự chọn:

00 tín chỉ

2.   Kiến thức chuyên ngành

60 tín chỉ

               - Bắt buộc:                                             

48 tín chỉ

             - Tự chọn:                                                

12 tín chỉ

3. Tốt nghiệp                                                                        

10 tín chỉ

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp ngành Luật sinh viên có thể làm việc tại:

  • Làm việc trong các cơ quan nhà nước.
  • Làm việc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành luật.
  • Làm việc trong các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm trọng tài thương mại, văn phòng công chứng và phòng công chứng….
  • Làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Theo chính sách học bổng chung của trường.

–  Học bổng thủ khoa, á khoa.

–  Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

–  Trường luôn có nhiều chương trình hỗ trợ, miễn giảm học phí và ký túc xá cho sinh viên.

LIÊN HỆ

Mọi thông tin tuyển sinh chi tiết tham khảo qua website: www.tuyensinh.tvu.edu.vn, hotline: 0965.855.944. Hoặc thông tin của Khoa Kinh tế, Luật: 

  • Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B1, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
  • Email: khoakinhteluat@tvu.edu.vn
  • Điện thoại: 0989985865 (Thầy Phan Minh Giới)