Thông báo: Cuộc thi hùng biện Chủ đề "Tôi của tương lai"

Căn cứ thông báo 72/TB-KTL ngày 29/3/2021 của Khoa Kinh tế, Luật về việc tổ chức cuộc thi Kỹ năng hùng biện cho sinh viên năm 2021 Chủ đề "Tôi của tương lai"

Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các bạn Sinh viên được biết và đăng ký tham gia

Chi tiết thông báo xem tại đây


In bài này   Gửi Email bài này