Thông báo: Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV PCT Việt Nam

Căn cứ thông báo số 160/TB-DVVL của Trung tâm Dịch vụ Việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV PCT Việt Nam.

Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các bạn Sinh viên được biết.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Thông tin việc làm Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Căn cứ công văn 11766/2019/CV-LienVietPostBank của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các bạn sinh viên thông tin việc làm như sau:

+ Địa điểm làm việc: Tại Trà Vinh và các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

+ Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Sinh viên năm cuối hệ đại học/cao đẳng chính quy (đã hoàn thiện chương trình học) thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Bảo hiểm, Tài chính, Kế toán, Thẩm định giá,...

- Sinh viên mới tốt nghiệp/chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2019.

+ Các vị trí tuyển dụng:

- Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp;

- Chuyên viên Khách hàng Cá nhân;

- Giao dịch viên.

Thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng tại website jobs.lienvietpostbank.com.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ tuyển dụng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo: Tuyển dụng nhân sự nhân sự làm việc tại Trung Tâm Anh ngữ UK

Căn cứ thông báo số 160/TB-DVVL của Trung tâm Dịch vụ Việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Trung Tâm Anh ngữ UK.

Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các bạn Sinh viên được biết.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Thông tin việc làm cập nhật tháng 09/2019

Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

 - Thông báo số 143/TB-DVVL ngày 12/9/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty TNHH MTV PCT Việt Nam. Xem thông tin chi tiết tại đây