HoiThao bg

Trong thời gian qua, cùng với cả nước, khu vực đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa tích cực hội nhập, phát triển kinh tế, vừa căng mình chống chịu với những thiên tai, dịch bệnh cùng với những ảnh hưởng không nhỏ từ những biến động của thế giới và khu vực. 

Với mục đích phân tích, đánh giá tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến thương mại và đầu tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ ra những cơ hội và thách thức, đồng thời đưa ra khuyến nghị đối với Nhà nước, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trong khu vực ĐBSCL, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (đầu mối là Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế) phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh (đầu mối là Khoa Kinh tế - Luật)  tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Bối cảnh trong nước và quốc tế: Cơ hội, thách thức đối với thương mại và đầu tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo được tài trợ bởi Viện Friedrich Naumann Foundation tại Việt Nam (FNF).

Hội thảo sẽ là một diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, các hiệp hội, các nhà quản trị doanh nghiệp thảo luận về những cơ hội, thách thức đối với thương mại và đầu tư của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, những phản ứng chính sách của Nhà nước, chính quyền địa phương, cũng như của các doanh nghiệp trong bối cảnh mới của kinh tế thế giới và của Việt Nam.

Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau đây:
• Ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế (Đại dịch Covid-19, chuyển đổi số, phản ứng và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chính sách thương mại, đầu tư của các quốc gia, phản ứng chính sách của các nước lớn, vấn đề đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu, chiến tranh Nga – Ukraine, Chiến lược Zero Covid của Trung Quốc…) tới phát triển thương mại và đầu tư của Việt Nam nói chung và khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long nói riêng, bao gồm các vấn đề cụ thể như:
- Thương mại nội vùng, liên vùng
- Xuất nhập khẩu hàng hóa
- Phát triển sản xuất hàng hóa
- Phát triển dịch vụ (du lịch, logistics, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục…)
- Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Thương mại điện tử
- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
- Liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp...
• Ảnh hưởng của bối cảnh trong nước (Những biến động của nền kinh tế vĩ mô, điều chỉnh chính sách thương mại, đầu tư, hỗ trợ của chính phủ với doanh nghiệp trong khu vực, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, các FTA như RCEP, EVFTA, CPTPP, UKVFTA…; chính sách ứng phó với đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu…) tới phát triển thương mại và đầu tư của Việt Nam nói chung và tại khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long nói riêng, bao gồm các vấn đề cụ thể như:
- Thương mại nội vùng, liên vùng
- Xuất nhập khẩu hàng hóa
- Phát triển sản xuất hàng hóa
- Phát triển dịch vụ (du lịch, logistics, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục…)
- Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Thương mại điện tử
- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
- Liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp...
• Các chủ để khác có liên quan đến mục tiêu hội thảo.

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC BÀI VIẾT ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO

Tên bài viết: Tên bài viết có độ dài không quá 20 từ, phản ánh trực diện nội dung của bài viết. Tên bài viết phải viết chữ in hoa, chữ đậm, căn giữa trang, ví dụ:

MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tác giả bài viết: Họ và tên - Đơn vị công tác - Email

Tóm tắt: Phần tóm tắt phải viết ngắn gọn thành một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), phản ánh khái quát những nội dung chính trong bài viết và thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài viết.

Từ khóa (Keywords): Tác giả cần đưa ra 3 - 5 từ khoá của bài viết theo thứ tự alphabet và thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết. 

Lưu ý: Tác giả cung cấp thêm tên bài và phần tóm tắt (bao gồm cả từ khóa) dịch sang tiếng Anh và được trình bày ngay dưới phần tóm tắt.

Kết cấu bài viết: cần đảm bảo 5 phần chính:

  1. Giới thiệu hoặc đặt vấn đề cần thể hiện: (i) Lý do thực hiện nghiên cứu này và tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu; (ii) Xác định vấn đề nghiên cứu; (iii) Nội dung chính mà bài viết sẽ tập trung giải quyết.
  2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: (i) Trình bày rõ tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết liên quan; (ii) Khung lý thuyết hoặc khung phân tích sử dụng trong bài viết; (iii) Tác giả có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng, hoặc cả hai tùy theo cách tiếp cận mà mình lựa chọn, trong đó cần thể hiện mô hình và các giả thuyết nghiên cứu cũng như các phương pháp thu thập dữ liệu.
  3. Kết quả và thảo luận: (i) Diễn giải, phân tích các kết quả phát hiện mới; (ii) Rút ra mối quan hệ chung, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các nghiên cứu trước đó.
  4. Kết luận hoặc/và khuyến nghị giải pháp: Tùy theo mục tiêu nghiên cứu, các bài viết cần có kết luận và đưa ra giải pháp hay khuyến nghị cho các nhà quản lý doanh nghiệp và/hoặc các nhà hoạch định chính sách xuất phát từ kết quả nghiên cứu. 
  5. Tài liệu tham khảo: Tác giả chỉ liệt kê các tài liệu đã trích dẫn trong bài viết. Các hình thức trích dẫn và trình bày danh mục tài liệu tham khảo được quy định cụ thể tại mục 4.3.

Kỹ thuật trình bày: 

1. Bài viết trình bày bằng tiếng Việt, sử dụng định dạng MS Word, khổ giấy A4, độ dài thường từ 8 đến 15 trang; font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt; căn lề: trái 3cm, phải, trên, dưới: 2cm; paragraph: before 3pt, after 3pt; giãn dòng: 1.3pt – Multiple.

2. Đánh số đề mục: Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn phải là chữ đậm, canh trái và được đánh số liên tục theo chữ số A-rập. Các tiểu mục cấp 1 (ví dụ: 2.1) là chữ đậm, in nghiêng, và các tiểu mục cấp 2 (ví dụ: 2.1.1) là chữ in nghiêng không in đậm. 

3. Trình bày bảng biểu, hình vẽ: Các bảng dữ liệu trình bày trong bài viết được ghi thống nhất là Bảng. Các bảng dữ liệu phải là định dạng bảng (table) trong phần mềm Microsoft Word. Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ trong bài được ghi thống nhất là Hình. Các bảng và hình trong bài viết phải được đánh số riêng biệt và theo thứ tự liên tục bằng chữ số A-rập, số thứ tự được đặt sau từ “Bảng” hoặc “Hình” (ví dụ: Bảng 1, Bảng 2, Hình 1, Hình 2). Mỗi bảng/hình cần phải có tên tương ứng mô tả chính xác nội dung của bảng/hình. Số thứ tự và tên bảng /hình được đặt ở vị trí phía trên cùng của bảng/hình đó theo phương chiều ngang, chữ in đậm. Các bảng/hình trong bài viết phải được viện dẫn nguồn. Nguồn được đặt dưới cùng của bảng/hình, chữ trình bày in nghiêng không in đậm. Các ghi chú cũng cần được đưa vào để giải thích thêm cho bảng/hình trong trường hợp cần thiết. 

4. Quy định trình bày trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo: Theo quy chuẩn APA.

Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến: Thứ sáu, ngày 30/9/2022
- Địa điểm: Trường Đại học Trà Vinh

Thời hạn, cấu trúc và định dạng của bài viết
  • Thời hạn nộp bài viết toàn văn: Ngày 30/7/2022
  • Cấu trúc và định dạng: Vui lòng xem Hướng dẫn trình bày bài viết kèm theo
  • Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Việt
Địa chỉ gửi bài và liên hệ

Ban Tổ chức rất mong nhận được bài viết tham gia Hội thảo và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tham dự Hội thảo này. Các bài viết chất lượng sẽ được Ban Tổ chức tuyển chọn, mời đăng trên Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hoặc Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh (thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm bởi Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

Xin vui lòng gửi bài viết theo đường link sau: https://forms.gle/pPwRDvKchuvF8aSDA

Mọi thắc mắc liên quan đến Hội thảo, vui lòng liên hệ email: ThS. Phạm Thị Phượng - Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (ĐT: 098 603 0195; Email: phamthiphuong@vnu.edu.vn).

Chi tiết thư mời vui lòng xem tại đây.

Đơn vị Tổ chức - Tài trợ

Image
Image
Image
Image
Image
Image