Thông báo

Thư mời: Viết tham luận hội thảo khoa học

Kính gửi: Nhà nghiên cứu, Giảng viên, Học viên Sau đại học.
Nhằm tạo diễn đàn học thuật công bố, trao đổi ý tưởng, kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học, giảng viên và học viên sau đại học, Khoa Kinh tế, Luật – Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Các vấn đề đương đại trong Lĩnh vực Kinh tế, Luật từ lý thuyết đến thực tiễn”.
Hội thảo tập trung vào các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế, Luật từ lý thuyết đến thực tiễn cũng như những chủ đề khác được các nhà khoa học quan tâm. Đặc biệt, Hội thảo sẽ có phần thảo luận về sự ảnh hưởng của COVID-19 đến kinh tế Việt Nam.
1. Nội dung
Trường Đại học Trà Vinh trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên và các học viên sau đại học tham gia viết bài và tham dự hội thảo. Thông tin cụ thể như sau: Các chủ đề chính của Hội thảo
- Kinh tế tài chính của Việt Nam và quốc tế trong năm 2020.
- Kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm 2020 và định hướng năm 2021.
- Tác động của COVID-19 đến hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam.
- Hoạt động của doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long và các khuyến nghị.
- Đánh giá chuỗi giá trị doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo.
- Thương mại và chuỗi cung ứng.
- Luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Các chủ đề khác có liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, Luật.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian dự kiến: 8h00’, ngày 18/11/2020 (thứ Tư).
- Địa điểm: Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh (Số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)
3. Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, giảng viên, học viên sau đại học thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
4. Thể lệ gửi tham luận
Bài viết được trình bày bằng Tiếng Việt không quá 8 trang (kể cả tài liệu tham khảo), được đánh máy trên khổ giấy A4; Kiểu chữ: Time New Roman; Cỡ chữ: 13; Canh lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; Giãn dòng (Exactly): 16pt, Canh đều. Cuối bài ghi rõ thông tin tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức danh, cơ quan công tác, email, điện thoại).
5. Thời gian nhận bài
Bài tham luận gửi hội thảo là bài viết của chính tác giả hoặc nhóm tác giả chưa từng công bố trước đây, được đánh máy và gửi dưới dạng tập tin Microsoft Word.
+ Hạn gửi tóm tắt đến ngày 30/9/2020.
+ Hạn gửi toàn văn hết ngày 15/10/2020.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ và gửi bài: PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà (điện thoại: 0918.335.388, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Hội thảo đăng toàn văn tham luận trong kỷ yếu. Các bài viết chất lượng sẽ được biên tập và xem xét đang trong Kỷ yếu Hội thảo xuất bản có mã số quốc tế ISBN, đồng thời mỗi tham luận sẽ được gán mã số định danh quốc tế DOI và xuất bản trực tuyến trên website Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh có kết nối các cơ sở dữ liệu quốc tế: Google Scholar, Crossref, BASE và WorldCat.
Thông tin về Hội thảo sẽ được đăng tải trên Website: https://el.tvu.edu.vn/
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của quý vị.
Trân trọng!