Thông báo

Thông báo về việc nộp đề cương luận văn thạc sĩ sau bảo vệ lớp CH16QKT_ST5_2

THÔNG BÁO

Về việc nộp đề cương luận văn thạc sĩ đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng của lớp Cao học Quản lý kinh tế

- Khóa 5, đợt 2 năm 2016 (CH16QKT_ST5_2)

        Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-KTL ngày 02/01/2018 của Khoa Kinh tế, Luật về việc tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ

lớp cao học Quản lý kinh tế Khóa 5 đợt 2 năm 2016 (CH16QKT_ST5_2);

        Khoa Kinh tế, Luật trân trọng thông báo đến học viên về việc nộp đề cương luận văn thạc sĩ đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng

của lớp cao học Quản lý kinh tế Khóa 5 đợt 2 năm 2016 (CH16QKT_ST5_2) như sau:

  • Thời gian: Từ 7:30 đến 11:00 và 13 giờ 15 đến 17 giờ ngày 17/04/2018
  • Địa điểm:

            + Tại Bộ môn Kinh tế (phòng B11.317) hoặc

            + Tại Văn phòng Khoa (phòng B11.305)

        Xem nội dung chi tiết thông báo Tại đây