Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ lớp CH16QKT_TV5_2

      Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa của lớp Cao học Quản lý kinh tế (CH16QKT_TV5_2), khóa 5 đợt 2 năm 2016;

      Căn cứ tình hình thực tế của lớp Cao học Quản lý kinh tế (CH16QKT_TV5_2);

      Căn cứ kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ lớp Cao học Quản lý kinh tế Khóa 5 đợt 2 năm 2016 (CH16QKT_TV5_2)

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến Anh/Chị học viên lớp Cao học Quản lý kinh tế (CH16QKT_TV5_2) lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ như sau:

      Lịch bảo vệ đề cương lớp CH16QKT_TV5_2 Tại đây