Lịch thi

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 33 (2022)

Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,
Sinh viên tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể theo link
Xem lịch thi kết thúc môn số 33 tại đây.