Lịch thi

Lịch đánh giá kết thúc học phần (Lần 2) - Khoa KHCB

Khoa Khoa học Cơ bản thông báo lịch thi kết thúc học phần lần 2 đợt 1 (học kì 2 năm học 2020-2021, học kì 1 năm học 2021-2022)  từ ngày 6/8/2022 đến ngày 10/8/2022
Xem lịch thi đánh giá kết thúc học phần Khoa Khoa học Cơ bản tại đây.