Thông báo xét công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2018 -2019

THÔNG BÁO

Về việc xét công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên

học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

      Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm 2018 - 2019,

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp Đại học và Cao đẳng thuộc Khoa xem và phản hồi thông tin về Văn phòng Khoa (phòng B11.305), gặp Cô Hân Ly

     Lưu ý: Trường hợp điều chỉnh tăng phải có minh chứng kèm theo; Trường hợp không có điểm thì SVHS gặp Cố vấn học tập,  CVHT làm việc với Văn phòng Khoa.

     Thời hạn phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/3/2019. Sau thời gian trên mọi khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết.

     Cố vấn học tập và sinh viên lưu ý căn cứ theo quy định thì nếu sinh viên bị xếp loại rèn luyện YẾU, KÉM hai học kỳ liên tục thì sẽ bị đình chỉ học 1 học kỳ tiếp theo.

     Xem thông tin điểm rèn luyện các lớp Đại học: Tại đây

     Xem thông tin điểm rèn luyện các lớp Cao đẳng: Tại đây