Thông báo về việc công nhận kết quả đánh giá điểm RL của sinh viên HK2, năm học 2018 -2019 (dự kiến)

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên

học kỳ 2, năm học 2018 -2019 (dự kiến)

     Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm 2018-2019,

     Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng thuộc Khoa xem và phản hồi thông tin về Văn phòng Khoa (phòng B11.305), gặp Cô Hân Ly

     Lưu ý: Trường hợp điều chỉnh tăng phải có minh chứng kèm theo; Trường hợp không có điểm thì SVHS gặp Cố vấn học tập,  CVHT làm việc với Văn phòng Khoa.

     Thời hạn phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/6/2018.

     Xem thông tin điểm rèn luyện bậc đại học: Tại đây

     Xem thông tin điểm rèn luyện bậc cao đẳng: Tại đây