Thông báo tuyển dụng tháng 10

Khoa Kinh tế, Luật xin thông báo đến các bạn Sinh viên được biết thông tin tuyển dụng và tham gia ứng tuyển tại các vị trí và đơn vị như sau:

1.     Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu

https://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/dang-tin/5513/

2.     Công ty TNHH Yazaky Việt Nam (

https://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/dang-tin/nhan-vien-ky-thuat-nhan-vien-van-phong

3.     Công ty TNNH MTV Cy Vina

https://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/dang-tin/nhan-vien-van-phong-nhan-vien-co-khi-nhan-vien-ve-sinh/

4.     Công ty cổ phần Thái Việt Swine Line. 

https://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/dang-tin/5507/

Các bạn có nhu cầu ứng tuyển chỉ cần gửi CV về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
(trong CV gồm các nội dung như:  họ tên, năm sinh, dân tộc, giới tính, địa chỉ cư trú, điện thoai, email, chuyên ngành, khóa học, nơi đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm (nếu có), hình cá nhân (nếu có), vị trí ứng tuyển và tên công ty muốn ứng tuyển ....)
 
Lưu ý với các bạn ứng tuyển: khi được gọi phỏng vấn các bạn nhớ mang theo hồ sơ (vì thế các bạn cần chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng để khi được gọi phỏng vấn các bạn mang theo nộp nhà tuyển dụng)

Thông báo tuyển dụng tháng 9

Khoa Kinh tế, Luật xin thông báo đến các bạn Sinh viên được biết và tham gia ứng tuyển tại các vị trí và đơn vị như sau:

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật GTC - Chi tiết thông báo xem tại đây.

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV PCT - Chi tiết thông báo xem tại đây.

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty CP Mía đường Trà Vinh - Chi tiết thông báo xem tại đây.

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Cy Vina - Chi tiết thông báo xem tại đây.

Thông báo tuyển dụng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo tuyển dụng

Khoa Kinh tế, Luật xin thông báo đến các bạn Sinh viên được biết và tham gia ứng tuyển

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Thông báo tuyển dụng: Công ty TNHH Platon Việt Nam

Công ty TNHH Platon Việt Nam thông báo tuyển dụng

Khoa Kinh tế, Luật xin thông báo đến các bạn Sinh viên được biết

Chi tiết thông báo xem tại đây.