Tin tức

Thông báo tuyển dụng

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2022
Chi tiết thông báo xem tại đây

Đề nghị xét công nhận sáng kiến năm học 2021-2022

Căn cứ Thông báo số 923/TB-ĐHTV ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về xét công nhận sáng kiến thi đua năm học 2021-2022 (bao gồm sáng kiến thi đua cấp cơ sở, sáng kiến thi đua cấp tỉnh).

Qua kết quả xét duyệt của Hội đồng sáng kiến, Khoa Kinh tế, Luật kính đề nghị Hội đồng xét duyệt Sáng kiến Trường Đại học Trà Vinh xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở cho 27 cá nhân và đề nghị Hội đồng xét duyệt Sáng kiến cấp tỉnh xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 01 cá nhân thuộc Khoa Kinh tế, Luật (theo danh sách đính kèm).

Khoa Kinh tế, Luật có thêm 3 chương trình đạt kiểm định FIBAA

Ngày 23 tháng 3 năm 2022 Khoa Kinh tế, Luật trường Đại học Trà Vinh vừa có thêm 3 chương trình được công nhận đạt chuẩn kiểm định FIBAA:  Đại học Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nâng số chương trình đạt được chuẩn kiểm định FIBAA thuộc Khoa là 7 chương trình: Đại học Quản trị Kinh doanh, Đại học Quản lý Kinh tế, Đại học Luật, Đại học Kế toán, Đại học Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là tổ chức đảm bảo chất lượng của Chính phủ Thụy Sĩ, được công nhận rộng rãi trên thế giới bởi tính khắt khe và yêu cầu cao về chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, chất lượng người học…

Trường Đại học Trà Vinh tham gia CLB Khối đào tạo Tài chính - Kế toán

GDVN- Ngày 22/3, CLB Khối đào tạo Tài chính - Kế toán thuộc HH Các trường đại học, cao đẳng VN tổ chức Hội nghị kết nạp thành viên và triển khai kế hoạch công tác 2022.
Khoa Kinh tế, Luật Trường Đại học Trà Vinh tham gia CLB Khối đào tạo Tài chính - Kế toán

Hội thảo khoa học: Thúc đẩy chuyển giao và thượng mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Chiều ngày 24/02, Trường ĐH Trà Vinh tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển giao và thượng mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học” theo hình thức bán trực tuyến.