Ban Lãnh đạo Khoa

Ban Lãnh đạo Khoa Kinh tế, Luật

 Tòa nhà B11, Khu 1 Trường Đại học Trà Vinh

diep thanh tungÔng: Diệp Thanh Tùng
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 02943.855246 (301)
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

Tiến sĩ Huỳnh Quang LinhÔng: Huỳnh Quang Linh
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 02943.855246 (276)
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

nguyen thanh hungÔng: Nguyễn Thanh Hùng
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 02943.855246 (275)
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

Cô DiềmBà: Lê Thị Thu Diềm
Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 02943.855246 (418)
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

Thầy HiếuÔng: Lê Trung Hiếu
Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 02943.855246 (277)
Lý lịch khoa học: Xem chi tiết


In bài này   Gửi Email bài này