Giới thiệu Bộ môn Kinh tế

BỘ MÔN KINH TẾ

Điện thoại 02943 855 246 (Số nội bộ 302)

GIỚI THIỆU CHUNG

        Bộ môn Kinh tế là một trong năm bộ môn chuyên môn của Khoa Kinh tế, Luật - Trường Đại học Trà Vinh. Bộ môn Kinh tế được Khoa Kinh tế, Luật giao chức năng không những đào tạo chuyên ngành kinh tế bậc đại học và thạc sĩ mà còn đảm nhận giảng dạy hầu hết các môn chung của Khoa hỗ trợ cho các bộ môn còn lại.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

         Tên chương trình: Kinh tế Ngoại Thương

         Trình độ đào tạo: Đại học

         Ngành đào tạo: Kinh tế             Mã số: 7310101

         Loại hình đào tạo: Chính quy

1.1. Mục tiêu đào tạo:

    Đào tạo cử nhân Kinh tế ngoại thương, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có tư duy tổng hợp về kinh tế, có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế bằng hình thức nghe, nói, đọc hiểu văn bản và soạn thảo văn bản.

     Sinh viên chuyên ngành Kinh tế ngoại thương, sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế ngoại thương, đó là những kiến thức về giao dịch thương mại quốc tế, đàm phán trong kinh doanh để tiến tới ký kết hợp đồng mua bán quốc tế, hợp đồng vận tải và bảo hiểm trong thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, nghiệp vụ hải quan, các vấn đề về quan hệ kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Thời gian đào tạo: Thời gian thiết kế: 3,5 năm.

1.3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

            - Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 120 tín chỉ

     1.3.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (ĐC)                                    48 tín chỉ

             Trong đó: Kiến thức lý luận chính trị, kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn, kiến thức ngoại ngữ, kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh                      

    1.3.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                          72 tín chỉ

         Trong đó: Kiến thức cơ sở ngành, Kiến thức chuyên ngành, Kỹ năng ngoại khóa,thực tập tốt nghiệp  và Khóa luận tốt nghiệp.

1.4. Đối tượng tuyển sinh:

            - Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học

            - Khu vực tuyển sinh: Cả nước.

1.5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

       Quy trình đào tạo: Thực hiện theo Quy định về công tác học vụ dành cho  sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

       Điều kiện tốt nghiệp:

        + Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

        + Điểm trung bình chung tích lũy của các học phần đạt từ 2,00 trở lên;

        + Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

1.6. Cơ hội nghề nghiệp

         Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành này có thể đảm nhận các vị trí làm việc tại các Phòng nghiệp vụ, Phòng kinh doanh, đại diện thương mại, chuyên viên,….Những công việc có liên quan đến thương mại và đầu tư quốc tế hoặc làm việc tại: 

 • Các doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu;
 • Các lĩnh vực logistics, vận tải, giao nhận quốc tế;
 • Các bộ phận kinh doanh, tiêu thụ, cung ứng, marketing, kế hoạch, xuất nhập khẩu;
 • Phòng thanh toán quốc tế, bộ phận quản lý ngoại hối của các ngân hàng thương mại.
 • Các công ty đa quốc gia;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp bộ đến địa phương như: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, sở công thương, sở kế hoạch và đầu tư;
 • Các khu công nghiệp, khu chế xuất;
 • Các viện nghiên cứu kinh tế, các trường đại học;
 • Có thể học nâng cao trình độ cao hơn
 • Một số công việc khác

    Sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

 • Cán bộ quản lý;
 • Chuyên viên kinh doanh;
 • Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế;
 • Chuyên gia nghiên cứu thị trường;
 • Chuyên gia marketing quốc tế;
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế;
 • Chuyên gia xúc tiến thương mại;
 • Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế;
 • Chuyên gia tư vấn luật thương mại quốc tế;
 • Nhân viên ngân hàng ở khâu thanh toán quốc tế, khai báo hải quan;
 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp có liên quan đến các yếu tố quốc tế như xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế;
 • Chuyên viên giao dịch thương mại quốc tế, Hải quan, Vận tải - bảo hiểm, thanh toán - tín dụng quốc tế;
 • Lập phương án và tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế;
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải và logistics;
 • Chuyên viên thanh toán quốc tế;
 • Đại lý giao nhận vận tải;
 • Nhân viên hải quan;
 • Chuyên viên thẩm định và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài
 • Một số vị trí khác

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ

                Tên chương trình: Quản lý kinh tế

                Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

                Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế                  Mã số: 8340410

                Hệ đào tạo: Tập trung

2.1. Mục tiêu đào tạo

       Đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực có trình độ cao tại tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận. Học viên tốt nghiệp có trình độ Thạc sĩ ngành quản lý kinh tế có đủ kiến thức chuyên sâu, có trình độ cao về nghiên cứu, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo, có phẩm chất đạo đức chính trị, sức khoẻ để làm việc, quản lý và đảm nhận công việc được giao trong lĩnh vực chuyên ngành kinh tế như: các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường học,.. đồng thời có khả năng tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn cao hơn ở các bậc Tiến sĩ.

2.2. Thời gian đào tạo:

       Thời gian đào tạo: 2 năm (thời hạn tối đa là 4 năm).

2.3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

2.4. Đối tượng tuyển sinh

        Thực hiện theo quy định tại thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Các môn thi tuyển gồm: Môn cơ bản, môn cơ sở và Ngoại ngữ và Quy chế đào tạo sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh.

        Môn cơ bản: Toán kinh tế

        Môn cơ sở: Kinh tế học (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô)

        Môn ngoại ngữ: Theo quy định

      2.4.1. Các ngành đúng và phù hợp:  

         Học viên tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng và phù hợp đủ điều kiện thi thẳng vào ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế mà không cần học bổ sung kiến thức như: Quản lý kinh tế, Kinh tế và Quản lý công, Quản lý công, Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Chính sách công, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kinh tế kế hoạch đầu tư, Kinh tế thủy sản, Kinh tế thương nghiệp.

     2.4.2. Các ngành gần:

            Học viên tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần ngành Quản lý kinh tế là những ngành thuộc khối ngành kinh tế nhưng không phải là ngành đúng và phù hợp ở mục 4.1. Để đủ điều kiện dự thi học viên phải tích lũy được các học phần bổ sung sau:

Stt

Môn học

Số tín chỉ

Số tiết

LT

TH

1

Kinh tế phát triển

1

1

45

2

Kinh tế công cộng

1

1

45

3

Kinh tế quốc tế

1

1

45

    2.4.3. Các ngành khác:

            Học viên tốt nghiệp đại học thuộc ngành khác ngành Quản lý kinh tế là những ngành không thuộc khối ngành kinh tế. Để đủ điều kiện dự thi học viên phải tích lũy được các học phần bổ sung sau:

STT

Môn học

Số tín chỉ

Số tiết

LT

TH

 

1

Quản trị học

1

2

60

2   

Kinh tế vi mô

1

2

60

Kinh tế vĩ mô

1

2

60

4  

Tài chính tiền tệ

1

2

60

5   

Kinh tế quốc tế

1

1

45

6   

Kinh tế công cộng

1

1

45

7   

Nguyên lý thống kê kinh tế

1

2

60

8  

Chiến lược và chính sách trong kinh doanh

1

1

45

Kinh tế phát triển

1

1

45

 2.5. Yêu cầu đối với người tốt nghiệp

      Học viên cao học phải hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành trước khi bảo vệ luận văn.


In bài này   Gửi Email bài này