Giới thiệu Bộ môn Kinh tế

BỘ MÔN KINH TẾ
Điện thoại: 02943. 855. 246 (số nội bộ 302)
Bộ môn Kinh tế là một trong năm bộ môn chuyên môn trực thuộc quản lý của Khoa Kinh tế, Luật. Bộ môn Kinh tế được Khoa Kinh tế, Luật giao chức năng đào tạo chuyên ngành Kinh tế bậc Đại học và Thạc sĩ đồng thời đảm nhận giảng dạy các môn chung thuộc Khối ngành kinh tế. Bộ môn hiện có 70% giảng viên đang là nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trên 8 năm. Các giảng viên đều từ thạc sĩ trở lên, có niềm đam mê giảng dạy và nhiệt huyết nghiên cứu khoa học nên sẽ là nguồn lực dồi dào giúp nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa nói riêng và Trường Đại học Trà Vinh nói chung. QKT 2020.06Bên cạnh đội ngũ giảng dạy có chuyên môn cao, Bộ môn còn được nhà trường đầu tư phòng thực hành nghiệp vụ xuất nhập khẩu với mục tiêu đào tạo gắn liền với nghề nghiệp. Phòng thực hành được xây dựng đầu tư khang trang với các trang thiết bị hiện đại mô phỏng như văn phòng làm việc của các công ty lớn để tạo một môi trường cho sinh viên ngành Kinh tế Ngoại thương và Quản lý dịch vụ Logistics có thể trãi nghiệm các công việc, nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại các doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được luân phiên đóng vai nhân viên ở các vị trí khác nhau trong chuỗi hoạt động xuất hoặc nhập khẩu hàng hoá, như nhân viên kinh doanh, nhân viên chứng từ, Nhân viên hãng tàu, đại lý tàu, vận tải; nhân viên bảo hiểm hàng hoá, cán bộ Hải quan hay nhân viên thanh toán quốc tế ở các ngân hàng. Các công việc ở các vị trí việc làm mà sinh viên được thực hiện tại phòng thực hành nghiệp vụ ngoại thương được mô phỏng gần sát trên 80% với thực tiễn tại doanh nghiệp. Việc học tập tại phòng thực hành sẽ góp phần thực hiện được mục tiêu đào tạo của chương trình đã được định hướng là đào tạo sinh viên “có kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm bổ trợ cho nghề nghiệp; có năng lực và kỹ năng nghề nghiệp trong thực hiện và điều hành hoạt động xuất nhập khẩu đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng lao động”.
Video phòng thực hành: https://www.youtube.com/watch?v=y0r5CHx8DGM