Bộ môn kế toán

BỘ MÔN KẾ TOÁN

Điện thoại 02943 855 246 (Số nội bộ 121)

1. GIỚI THIỆU

     Được thành lập từ năm 2007, Bộ môn Kinh tế, Luật là một trong những Bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế, Xã hội và nhân văn của Trường Đại học Trà Vinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung, Bộ môn Kế toán đã được chia tách ra và thành lập năm 2011 trực thuộc Khoa Kinh tế, Luật. Hiện nay tổng số cán bộ của Bộ môn là 11 giảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết đảm nhiệm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy các học phần về ngành Kế toán.

2. ĐÀO TẠO

  • Chương trình đào tạo cử nhân kế toán: Thời gian đào tạo 4 năm
  • Chương trình cử nhân kế toán là gì?

     Chương trình cử nhân kế toán được đào tạo tại Trường trong thời hạn 4 năm. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao; có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

  • Sinh viên sẽ học được những gì?

     - Về kiến thức: Hiểu biết những kiến thức nền tảng về kinh tế và quản lý, kiến thức chuyên sâu về kế toán, phân tích tài chính và kiểm toán; triển khai, tổ chức được công tác kế toán ở doanh nghiệp;

     - Về kỹ năng: Vận dụng tư duy phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề vào các tình huống trong lĩnh vực kế toán; Có năng lực dẫn dắt, điều hành, có khả năng phối hợp, làm việc nhóm; làm việc trong môi trường công nghệ thông tin và áp lực cao ở các công ty nước ngoài;

     -  Về thái độ: Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; Có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tính chuyên nghiệp cao; Có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp; Có ý thức học tập suốt đời và hội nhập quốc tế.

  • Những lợi ích nổi bật khi theo học chương trình:

     - Được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kế toán, thuế với phương pháp giảng dạy mang tính thực hành qua mô hình Kế toán mô phỏng;

     - Tiếp cận được môi trường làm việc thực tế ngay từ năm học thứ 2 thông qua các đợt thực tập thực tế tại các doanh nghiệp; chương trình “Thực tập viên tiềm năng” được ký kết giữa Trường Đại học Trà Vinh với các Ngân hàng;

     - Lĩnh hội đủ kiến thức, kỹ năng học tiếp chương trình sau đại học trong và ngoài nước do chương trình có tính hội nhập quốc tế.

  • Cơ hội việc làm: Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể:

     - Làm việc có tính chuyên nghiệp cao trong các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán và ngân hàng;

     - Làm việc tốt ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

  • Chương trình đào tạo thạc sĩ kế toán: Thời gian đào tạo 2 năm

     Chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán, Trường Đại học Trà Vinh đã được thực hiện gần 4 năm. Đào tạo sau đại học đã giúp người học và các cựu sinh viên có dịp quay trở lại trường nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện ước mơ về chinh phục kho tàng tri thức của nhân loại về lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Phần lớn trong số họ đều thành đạt trong cuộc sống, vững vàng và tự tin trong lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp, tổ chức, kể cả trong các doanh nghiệp nước ngoài.