Góc sinh viên

CB Login

 DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

STT Mã ngành Tên ngành
1 52340301    Cử nhân Kế toán
2 52310101    Cử nhân Kinh tế
3 52340101    Cử nhân Quản trị kinh doanh
4 52340201    Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
5 52380101   Cử nhân Luật

 

 DANH MỤC TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

 

 (Lưu ý: Giảng viên, sinh viên tải tài liệu giảng dạy phải đăng nhập địa chỉ email của Trường ĐH Trà Vinh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

STT TÀI LIỆU GIẢNG DẠY TẢI VỀ
1 Hệ thống thông tin kế toán Tại đây
2 Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư Tại đây
3 Kế toán kho bạc Tại đây
4 Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc Tại đây
5 Kế toán tài chính 1 Tại đây
6 Kế toán thương mại dịch vụ Tại đây
7 Kiểm toán nâng cao Tại đây
8 Khai báo thuế Tại đây
9 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tại đây
10 Nguyên lý kế toán Tại đây
11 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tại đây
12 Kinh tế lượng Tại đây
13 Thuế Tại đây
14 Tin học kế toán Tại đây
15 Kế toán doanh nghiệp nông nghiệp Tại đây
16 Kế toán hành chính sự nghiệp Tại đây
17 Kế toán ngân hàng thương mại Tại đây
18 Kế toán quản trị Tại đây
19 Kế toán tài chính 2 Tại đây
20 Kế toán quốc tế Tại đây
21 Kiểm toán căn bản Tại đây
22 Thực hành kế toán 1 Tại đây
23 Thực hành kế toán 2 Tại đây
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh