Góc sinh viên

CB Login

THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy khen học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2 đợt 2, năm học 2016 - 2017

       Căn cứ vào Quyết định số 5998/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập chohọc sinh, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, Học kỳ II (đợt 2) - Năm học 2016 - 2017

       Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các sinh viên có trên trong danh sách đến Văn phòng Khoa Kinh tế, Luật (B11.305) nhận giấy khen học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 đợt 2, năm học 2016 - 2017

       Danh sách sinh viên nhận học bổng Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc miễn giảm học phí cho SV, HK 1 năm 2017-2018

       Căn cứ vào Quyết định số 5858/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc miễn giảm học phí cho SV, HK 1 năm 2017 - 2018; 

       Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các sinh viên các lớp theo dõi

       Danh sách sinh viên miễn giảm học phí  Tại đây

THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn ứng viên chương trình thực tập dài hạn tại Đài Loan

 

      Căn cứ Thông báo số 2617/TT-ĐHTV ngày 07/11/2017 về việc tuyển chọn ứng viên chương trình thực tập dài hạn tại Đài Loan,

      Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có điều kiện tìm hiểu môi trường làm việc hiện đại, tiên tiến, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp vố Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Cung cấp nhân lực Hoàng Long tổ chức chương trình thực tập dài hạn tại Đài Loan.

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp thuộc Khoa quan tâm:

       Xem nội dung thông báo Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy khen học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2 đợt 1, năm học 2016 - 2017

       Căn cứ vào Quyết định số 4804/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập chohọc sinh, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, Học kỳ II (đợt 1) - Năm học 2016 - 2017

       Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các sinh viên có trên trong danh sách đến Văn phòng Khoa Kinh tế, Luật (B11.305) nhận giấy khen học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 đợt 1, năm học 2016 - 2017

       Danh sách sinh viên nhận học bổng Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc họp định kỳ Ban cán sự các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy tháng 11/2017

 

Căn cứ Thông báo số 123/TB-CTSV-HS, ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Phòng Công tác Sinh viên, học sinh về việc họp định kỳ Ban cán sự các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy tháng 11/2017

Khoa Kinh tế, Luật  thông báo đến tất cả Ban cán sự các lớp tham dự cuộc họp đúng thành phần, cụ thể như sau:

Thời gian: lúc 18 giờ, ngày 02/11/2017

Địa điểm: E21.206

Thành phần: Lớp trưởng

     Xem nội dung cụ thể thông báo Tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh