Đề tài luận văn thạc sỹ

Mỗi học viên sẽ đăng ký một đề tài luận văn thạc sỹ theo đúng thời gian quy định. Các bước đăng ký như sau:

Bước 1: Kiểm tra đề tài đã có học viên khác đăng ký hay không.

Học viên truy cập vào website http://el.tvu.edu.vn/quanlydetai/ và nhập tên đề tài để kiểm tra xem đề tài định đăng ký có tồn tại không, nếu có, có nghĩa là đề tài đã được học viên khác đăng ký, Học viên vui lòng chọn đề tài khác. Ngược lại qua bước 2.

Bước 2. Đăng nhập hệ thống

Truy cập vào website http://el.tvu.edu.vn/quanlydetai/ chọn menu Đăng nhập, sau đó dùng tài khoản được cấp, đăng nhập vào hệ thống. Đăng nhập thành công qua bước 3, ngược lại liên hệ văn phòng khoa để được cấp tài khoản

Bước 3. Đăng ký đề tài

Nếu học viên chưa đăng ký đề tài, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện đăng ký, học viên nhập tên đề tài và miêu tả sau đó nhấp nút lưu.

Nếu học viên đã đăng ký đề tài, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện xem thông tin đề tài, nếu cần thay đổi hoặc cập nhật, học viên nhấp nút sửa và thay đổi sau đó nhập lưu để thực hiện

Các vấn đề khác

Thay đổi thông tin cá nhân

Để thuận tiện cho việc liên lạc trao đổi giữa Khoa và học viên, học viên vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin một các đầy đủ và chính xác, để thực hiện, sau khi đăng nhập học viên chọn menu Hồ sơ > Sửa, tiến hành nhập thông tin sau đó nhấp nút cập nhật để thực hiện

Đổi mật khẩu

Để bảo đảm sự an toàn thông tin tránh những sự cố liên quan, học viên nên đổi mật khẩu khác với mã số học viên, ngày sinh, họ tên ... để thực hiện, chọn menu Đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn.

Liên hệ

Ngoài những thông tin trên, để được giải đáp các vấn đề khác, học viên có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa Kinh tế, Luật gặp thầy Huỳnh Tấn Khương (SĐT: 0979.285.857).

Trân trọng./.