Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài GV hướng dẫn Mã số học viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Trà Vinh TS Huỳnh Quang Linh 911517037 Đặng Thị Minh Thy 01/01/83 Trà Vinh CH17TCNH_TV6_1
2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trà Cú. PGS. TS. Vương Quốc Duy 911517004 Trần Văn Dũng 05/01/80 Trà Vinh CH17TCNH_TV6_1
3 Tác động của tín dụng chính sách đến giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh PGS. TS. Trần Huy Hoàng 911517052 Nguyễn Mai Thu Uyên 22/08/78 Trà Vinh CH17TCNH_TV6_1
4 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh TS.Nguyễn Hồng Hà 911517025 Lâm Hoàng Phong 15/09/76 Hồ Chí Minh CH17TCNH_TV6_1
5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Internet banking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Trà Vinh TS HUỲNH QUANG LINH 911517030 Võ Thị Bích Phượng 05/09/84 Trà Vinh CH17TCNH_TV6_1

Trang 1 của tất cả 114 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 568 dòng, từ 1, đến 5