Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài GV hướng dẫn Mã số học viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
1 chế độ tài sản vợ chồng sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật việt nam 911116009 Trần Thanh Luân 08/02/1989 Trà Vinh CH16LDS_TV5_2
2 Quyền khởi kiện vụ án dân sự trong Thi hành án dân sự 911116038 Trần Thị Thu Hiền 1984 Trà Vinh CH16LDS_TV5_2
3 Thực trạng hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu tại Việt Nam TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị 911116004 Nguyễn Hồng Hạnh 31/03/1986 Tiền Giang CH16LDS_TV5_2
4 Pháp luật về Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện 910416011 Trương Quốc Khánh 12/10/1993 Trà Vinh CH16LKT_TV5_2
5 Bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe theo pháp luật Việt Nam 911116025 Thạch Trường Thọ 07/10/1988 Trà Vinh CH16LDS_TV5_2

Trang 1 của tất cả 107 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 531 dòng, từ 1, đến 5