Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
1 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG MỸ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2014 - 2017 Tiểu Luận  Ngô Thị Phương Thảo 114114019 Nguyễn Minh Điền 15/7/1994 Cà Mau DA14LC Ủy ban Nhân dân xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
2 Khuyến khích đầu tư nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh Tĩnh Vĩnh Long Tiểu Luận  Nguyễn Văn A 114614010 Kim Phi Rích 10/03/1996 Trà Vinh DA14K Ban Quản Lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long
3 Cơ chế bảo hộ định dạng chương trình truyền hình dưới góc độ sở hữu trí tuệ Khóa luận  Dương Thị Mỹ Ngọc 114114034 Dương Thị Mỹ Duyên 12/11/1996 Trà Vinh DA14LB Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải
4 QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHO THUÊ ĐẤT Tiểu Luận  LƯƠNG HOÀNG SANG 114114199 Nguyễn Thanh Văn 13/07/1996 Sóc Trăng DA14LB ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA THUẬN
5 Thực trạng và giải pháp nâng cao huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trà Vinh Tiểu Luận  114614030 Thạch Hoàng Na 01/01/1987 Trà Vinh DA14K Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Trà Vinh

Trang 1 của tất cả 66 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 329 dòng, từ 1, đến 5