Thông tin việc làm cập nhật tháng 09/2019

Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

 - Thông báo số 143/TB-DVVL ngày 12/9/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty TNHH MTV PCT Việt Nam. Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 11/6/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     - Thông báo số 90/TB-DVVL ngày 05/6/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV PCT Việt Nam. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 91/TB-DVVL ngày 07/6/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty Giải pháp Nhà thông minh và Điện Mặt trời Phú Hưng. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo tuyển dụng số 41/2019/TB-PLC.NĐCT ngày 30/5/2019 của Chi nhánh Nhựa đường Petrolimex Cần Thơ. Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 07/8/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     - Thông báo số 113/TB-DVVL ngày 31/7/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 114/TB-DVVL ngày 31/7/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 115/TB-DVVL ngày 31/7/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty Dịch vụ giải trí Trà Vinh. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 116/TB-DVVL ngày 31/7/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty giải pháp Nhà thông minh và Điện mặt trời Phú Hưng. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 117/TB-DVVL ngày 02/8/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 118/TB-DVVL ngày 02/8/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Trà Vinh. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 119/TB-DVVL ngày 02/8/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty TNHH Phát triển Cao su C.R.C.K. . Xem thông tin chi tiết tại đây

 

Thông tin việc làm cập nhật ngày 08/5/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     - Thông báo số 77/TB-DVVL ngày 06/5/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 78/TB-DVVL ngày 06/5/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Than Đa Lộc - Than Đá Tư Phàn. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 79/TB-DVVL ngày 06/5/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam. Xem thông tin chi tiết tại đây