Thông tin việc làm cập nhật ngày 09/01/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM
 
       Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp
       Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau:
 
      Thông báo số 01/TB-DVVL ngày 04/01/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng lao động làm việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong. Xem nội dung thông báo Tại đây
     Thông báo số 02/TB-DVVL ngày 04/01/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Trà Vinh. Xem nội dung thông báo Tại đây
     Thông báo số 03/TB-DVVL ngày 04/01/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Phát triển cao su Tân Biên - Kampong Thom. Xem nội dung thông báo Tại đây

Thông tin việc làm - Cập nhật 12/11/2018

THÔNG BÁO VIỆC LÀM
Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên, Học viên các nội dung liên quan đến việc làm như sau:
- Thông báo số 232/TB-DVVL ngày 07/11/2018 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản (Xem chi tiết tại đây).
- Thông báo số 233/TB-DVVL ngày 09/11/2018 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Truyền hình cáp Việt Nam - CN Trà Vinh (Xem chi tiết tại đây).
Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe các bạn.

Thông tin việc làm - Cập nhật 04/12/2018

THÔNG BÁO VIỆC LÀM
Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên, Học viên các nội dung liên quan đến việc làm như sau:
   - Thông báo số 252/TB-DVVL ngày 27/11/2018 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Tân Quang Minh (Xem chi tiết tại đây).
   - Thông báo số 253/TB-DVVL ngày 03/12/2018 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán VINASC (Xem chi tiết tại đây).
Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe các bạn.

Thông tin việc làm - Cập nhật 15/12/2018

THÔNG BÁO VIỆC LÀM
Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên, Học viên các nội dung liên quan đến việc làm như sau:
- Thông báo số 263/TB-DVVL ngày 13/12/2018 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV PCT Việt Nam (Xem chi tiết tại đây).
- Thông báo số 264/TB-DVVL ngày 13/12/2018 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV Tâm An Trà Vinh - Prudential Việt Nam (Xem chi tiết tại đây).
Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe các bạn.