Thông tin việc làm cập nhật ngày 11/6/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     - Thông báo số 90/TB-DVVL ngày 05/6/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV PCT Việt Nam. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 91/TB-DVVL ngày 07/6/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty Giải pháp Nhà thông minh và Điện Mặt trời Phú Hưng. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo tuyển dụng số 41/2019/TB-PLC.NĐCT ngày 30/5/2019 của Chi nhánh Nhựa đường Petrolimex Cần Thơ. Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 22/4/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     Thông báo số 68/TB-DVVL ngày 18/4/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Truyền hình cáp Việt Nam chi nhánh Trà Vinh. Xem thông tin chi tiết tại đây

     Thông báo số 71/TB-DVVL ngày 18/4/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Trà Vinh.  Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 08/5/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     - Thông báo số 77/TB-DVVL ngày 06/5/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 78/TB-DVVL ngày 06/5/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Than Đa Lộc - Than Đá Tư Phàn. Xem thông tin chi tiết tại đây

     - Thông báo số 79/TB-DVVL ngày 06/5/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam. Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 18/4/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     Thông báo số 66/TB-DVVL ngày 12/4/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh. Xem thông tin chi tiết tại đây

     Thông báo số 67/TB-DVVL ngày 12/4/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Vinasc. Xem thông tin chi tiết tại đây