Thông tin việc làm cập nhật ngày 15/3/2019 (TT)

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau:

     - Thông báo số 41/TB-DVVL ngày 13/3/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Trà Vinh. Xem chi tiết thông báo Tại đây

     - Thông báo số 43/TB-DVVL ngày 13/3/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty Cổ phần cắt may Sofa Hoa Sen. Xem chi tiết thông báo Tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 14/3/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

     Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

     Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     Thông báo số 36/TB-DVVL ngày 08/3/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty Honda Thanh Bình An, Tại đây

     Thông báo số 37/TB-DVVL ngày 08/3/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Trà Vinh, Tại đây

     Thông báo số 38/TB-DVVL ngày 12/3/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại FPT Telecom Trà Vinh, Tại đây

     Thông báo số 39/TB-DVVL ngày 12/3/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Khai Minh, Tại đây

     Thông báo số 40/TB-DVVL ngày 12/3/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Tỷ Xuân, Tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 15/3/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

      Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

      Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau

     Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà VNPT (PMC) được thành lập vào tháng 6 năm 2009, Hiện tại, PMC là được sự hợp tác góp vốn của Tập đoàn Bưu chính Viên thông Việt Nam (VNPT), 

      Để mở rộng và tăng cường nguồn nhân lực tại các dự án đã và đang triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, và một số tỉnh thành khác, PMC có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

     Xem chi tiết  Tại đây

Thông tin việc làm cập nhật ngày 28/2/2019

THÔNG BÁO VIỆC LÀM

      Căn cứ thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp

      Khoa Kinh tế, Luật thông tin đến các bạn Sinh viên về thông báo tuyển dụng của các công ty như sau:

      Thông báo số 29/TB-DVVL ngày 27/02/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Cacao Mekong. Xem nội dung thông báo Tại đây

      Thông báo số 30/TB-DVVL ngày 27/02/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH Baseafood. Xem nội dung thông báo Tại đây

      Thông báo số 27/TB-DVVL ngày 20/2/2019 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV Thiên Long Hoàn Cầu. Xem nội dung thông báo Tại đây