Quản trị kinh doanh

  • Môi trường học tập đầy năng động, sáng tạo, nhiệt huyết để trở thành người thành đạt.
  • Học lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận nhóm, phân tích tình huống, đóng vai, …
  • Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng: kỹ năng lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án kinh doanh; xây dựng các chiến lược, chương trình marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng; phân tích và đưa ra các giải pháp về sản xuất, tài chính, nhân sự, marketing trong doanh nghiệp.
  • Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm gần 100%, với các vị trí như: Chuyên viên kinh doanh, Nghiên cứu thị trường, Chăm sóc khách hàng; Trưởng nhóm bán hàng, Trưởng/Phó phòng Kinh doanh, Quản đốc, Giám đốc.