Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12494
Hôm nayHôm nay13
Tuần nàyTuần này445
Tháng nàyTháng này2355
Số khách trực tuyến 45

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (đợt 111)

(Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 03/06/2017)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 111 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA13QVB;
DA13QVA
01 Chuyên đề phát triển cá nhân Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Tiên DA13LG;
DA14LC;
DA14LB
12 Luật thương mại quốc tế Tải về
Nguyễn Thị Diễm Trinh DA14K 02 Thuế Tải về
Lê Trần Bảo DE14L11 354 Luật so sánh Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Tiên DA13LA;
DA13LZ;
DA14LA;
DA14LB;
DA14LC
11 Luật thương mại quốc tế Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA13QVB 02 Chuyên đề hoạch định chiến lược NNL Tải về
Cô Hồng Liên KT4
(CA15KT)
13 Nguyên lý kế toán Tải về
Huỳnh Trung Trực DE14L11 47 Luật hành chính đô thị Tải về
Nguyễn Thị Thúy Loan CA13KTA;
CA15QKD
01 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Lâm Thị Mỹ Lan DF16KT11;
DF14KT11
223 Kinh tế vi mô Tải về
Dương Thị Mỹ Ngọc DB14L04;
VB15L10;
DC13L10TC
44 Luật sở hữu trí tuệ Tải về

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (đợt 109)

Các lớp DA13LD,C, B và DA12LA (Ngày 23/05/2017 )

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 109 có điều chỉnh Tại đây

             Sinh viên các lớp DA13LD,C, B và DA12LA  phòng thi Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (đợt 110)

(Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 31/05/2017)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 110 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Phan Thanh Huyền CA15KT 01 Thực hành kế toán 1 Tải về
Nguyễn Thị Phúc DA13KT;
DA14KT
01 Kiểm toán nâng cao Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA14LA;
DA14LB;
DA14LC;
DA13LA;
DA13LZ
39 Luật tài chính 2 Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA14LB;
DA14LC
40 Luật tài chính 2 Tải về
Trần Văn Triệu DA13LZ;
DA15LA;
DA15LD
13 Luật lao động Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Ân CA14KT;
CA13KTA;
CA11KTC
01 Kế toán thương mại dịch vụ Tải về
Trần Xuân Thiên An KT4 355 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
Phạm Trọng Phẫm DA13QKDA;
DA12QKD
07 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA14LC 41 Luật tài chính 2 Tải về
Trần Văn Triệu DA15LD;
DA13LC
12 Luật lao động Tải về
Huỳnh Tấn Khương DE15KT10;
DF16KT11;
DF14KT11
01 Hệ thống thông tin kế toán Tải về
Cô Hồng Liên CA14KT;
CA13KTKTA
01 Kế toán ngân sách Tải về
Cô Hồng Liên DA16QKD;
DA13QKDA;
DA15KTB;
CA12TT;
CA13QKD
09 Nguyên lý kế toán Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Phương DE15QV10 07 Quản trị doanh nghiệp Tải về
Nguyễn Thị Hồng Phúc CA15QKD 03 Quản trị học Tải về
Lương Hoàng Sang DA14LB;
DA14LC
17 Luật đất đai Tải về
Lương Hoàng Sang DA14LA,
DA14LB;
DA14LC;
DA15LE;
DA13LG;
DA13LH
18 Luật đất đai Tải về
Lương Hoàng Sang D14LA;
DA14LB;
DA14LC;,
DA15LF;
DA13LA
16 Luật đất đai Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (đợt 109)

(Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 27/05/2017)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 109 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Huỳnh Thị Trúc Linh DA15K 02 Pháp luật kinh tế Tải về
Nguyễn Thị Thùy Liên DA13LB;
DA12LA;
DA13LC;
DA13LD
05 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Tiên DA14LA; DA14LB; DA14LC 13 Luật thương mại quốc tế Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Ân DA13KT;
DA14KT;
CA13KTA
01 Kế toán thương mại dịch vụ Tải về
Nguyễn Thanh Trúc DA14KT 02 Quản trị tài chính 2 Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Tiên DA13LH; DA14LB; DA14LC; DA15LF 41 Công pháp quốc tế Tải về
Nguyễn Thị Thùy Liên DA13LA;
DA13LB;
DA13LC;
DA13LD;
DA13LH;
DA12LD
01 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng Tải về
Nguyễn Thanh Trúc DA14KTB 04 Tín dụng ngân hàng Tải về
Ngô Thiện Lương DA13LA;
DA14LC;
DA14LB
17 Luật cạnh tranh Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Ân CA14QKD 01 Kế toán quản trị Tải về
Lâm Thị Mỹ Lan DA15QKD;
DA13TY;
DA13QKD
01 Kinh tế phát triển Tải về
Hồ Hải Đăng DA15K 01 Kinh tế phát triển Tải về
Nguyễn Thị Búp CA15QKD;
CA13QKD
02 Quản trị tài chính Tải về
Phan Xuân Huệ DA15PT;
DA16QKD
01 Kinh tế vi mô Tải về
Nguyễn Thanh Trúc DA14KTB 01 Quản trị tài chính 2 Tải về
Nguyễn Thị Phúc DF15KT10;
DE15KT10
07 Thực hành kế toán 2 Tải về
Luật cạnh tranh VB14L11 15 Luật cạnh tranh Tải về
Võ Văn Tài VB15L10 43 Luật hình sự 3 Tải về
Trần Công Thành DE14KT11 10 Thực hành khai báo thuế Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (đợt 108)

(Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 108 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Nguyễn Thị Thanh Thủy DA14QKD;
DA15KTA;
DA15KTB
02 Kế toán tài chính 2 Tải về
Nguyễn Thị Phương Uyên DA14QKD;
DA15K;
DA13QKDA;
DA14QKD2;
DA14QVB;
DB14QV11;
DA15CKC;
DA14TYA;
07 Kỹ năng chăm sóc khách hàng Tải về
Nguyễn Thị Phương Uyên DA14TY;
DA14TYB;
DA15TYB;
DA15CNOT;
DA13TY
01 Kỹ năng chăm sóc khách hàng Tải về
Hồ Hải Đăng CA15QKD;
DA12QKD;
DA15TYA
02 Kinh tế phát triển Tải về
Trần Văn Triệu DA15LC;
DA14LC;
DE14L11
11 Luật lao động Tải về
Huỳnh Thị Trúc Linh DA15TCNH;
DA14TCNH
01 Luật kinh tế Tải về
Ngô Thị Phương Thảo KT5 27 Lý luận Nhà nước & pháp luật 2 Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Ân CA15KT 03 Kế toán quản trị Tải về
Huỳnh Thị Trúc Linh DA15LE;
DA15LF;
DA15LD
06 Luật thương mại 2 Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Tiên DA13LF; DA14LA; DA14LB; DA14LC 40 Công pháp quốc tế Tải về
Trần Thị Kim Chi DA14KT 10 Kế toán hoạt động ĐT XDCB Tải về
Diệp Huyền Thảo DA14LB 12 Luật tố tụng dân sự 1 Tải về
Nguyễn Thị Lan Anh DA13K 01 Quản trị Logistics Tải về
Lương Hoàng Sang KT2
(DA14LA;
DA14LB;
DA14LC;
DA13LH)
244 Luật hành chính đô thị Tải về
Trần Thị Kim Chi DA14KTB 09  Kế toán hoạt động ĐT XDCB Tải về
Đào Thị Nguyệt DA13LA; DA13LB;
DA13LE; DA13LF
 30 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
Đào Thị Nguyệt DE15L10 38 Luật hôn nhân gia đình Tải về
Phan Thị Ngọc Khuyên DA14K 01 Kinh tế đối ngoại Tải về
Phạm Vũ Bằng DA14TCNH 01 Anh văn chuyên ngành (TCNH) Tải về
Phan Văn Phùng DA13K 01 Kinh tế đối ngoại nâng cao Tải về
Dương Kim Hậu DA15K 21 Kỹ năng tiếp cận & PTNN Tải về
Nguyễn Văn Vũ An DF16KT11;
DE14KT11
05 Quản trị tài chính 1 Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh