Góc sinh viên

CB Login

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (đợt 20)

(Từ ngày 22/01/2018 - 26/01/2018)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 20 Tại đây

              Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi:

 

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Nguyễn Văn Nguyện DA15QKD 03 Quản trị nguồn nhân lực Tải về
Nguyễn Huy Hoàng DA15LC;
DA15LB;
DA14LA;
DA14LC
24 Luật hôn nhân gia đình Tải về
Thạch Nhung VB15KT10 01 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA15K 02 Kinh tế môi trường Tải về
Nguyễn Hạnh DA15LD;
DA14LA;
DA15LA
21 Luật tố tụng hành chính Tải về
Nguyễn Hạnh DA15LE 19 Luật tố tụng hành chính Tải về
Nguyễn Hạnh DA15LF;
DA15LE;
DB14L04
17 Luật tố tụng hành chính Tải về
Nguyễn Huy Hoàng DA15LD,E,F 25 Luật hôn nhân và gia đình Tải về
Nguyễn Văn Thì DB15L10 23 Pháp luật về thanh tra khiếu nại, tố cáo Tải về
Trần Văn Triệu DA16LD;
DA16LB
06 Luật dân sự 1 Tải về
Trần Văn Triệu DA16LA;
DA14LA; DA15LA;
DA16LD
08 Luật dân sự 1 Tải về
Nguyễn Châu Hùng Tính DE15KT10 06 Kế toán quốc tế Tải về
Trần Văn Triệu KT4
(DA14LA;
DA14LC;
DA13LD)
272 Luật lao động Tải về
Trần Việt Nhân DB16SNV11; VB16NNA11 02 Pháp luật đại cương Tải về
Nguyễn Huy Hoàng DA15LE;
DA15LB;
DA15LF;
DA16LD
23 Luật hôn nhân gia đình Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (đợt 19)

(Ngày 19/01/2018)

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 19 Tại đây

              Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (đợt 18)

(Từ ngày 15/01/2018 - 19/01/2018)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 18 Tại đây

              Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi:

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Dương Phan Thùy Dung DA15LA;
DA15LE;
DA16LD;
DA16LA;
DA16LB
06 Luật hình sự 1 Tải về
Lương Hoàng Sang DA14LA;
DA13LA;
DA14LB;
DA14LC
21 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
Dương Phan Thùy Dung DA16LC;
DA16LA;
DA16LD
05 Luật hình sự 1 Tải về
Phạm Thị Thu Hiền DA16TCNH 04 Tài chính - Tiền tệ Tải về
Nguyễn Văn Vũ An CA15KT;
CA14KT;
DE13KT11
05 Quản trị tài chính Tải về
Phạm Thị Thu Hiền DA15TCNH;
CA13KTA
06 Thanh toán quốc tế Tải về
Dương Phan Thùy Dung DA14LA;
DA14LB;
DA14LC
22 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA15LA;
DA15LF
19 Luật tài chính 1 Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA15LD;
DA14LA
18 Luật tài chính 1 Tải về
Đào Thị Nguyệt VB16L11 14 Luật hôn nhân gia đình Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA15LF;
DA15LD;
DA15LE
14 Luật tài chính 1 Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA15LB;
DA15LC
15 Luật tài chính 1 Tải về
Nguyễn Hồng Hà DA14K 02 Thị trường chứng khoán Tải về
Hồ Mỹ Dung DA14TY;
DA14TYA;
DA15TYA
12 Quản trị doanh nghiệp Tải về
Phạm Thị Thu Hiền DA15KTA;
DA15KTB
07 Thanh toán quốc tế Tải về
Phạm Vũ Bằng DA15TCNH;
DA12TCNH
01 Anh văn chuyên ngành (TCNH) Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA15LC 17 Luật tài chính 1 Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA15LE;
DA15LB
16 Luật tài chính 1 Tải về
Phan Thị Xuân Huệ DA17QDL 01 Kinh tế vi mô Tải về
Nguyễn Thị Vân Huyền DA14LA;
DA14LB;
DA14LC
17 Luật môi trường Tải về
Nguyễn Hồng Hà DA15TCNH 02 Thị trường chứng khoán Tải về
Dương Phan Thùy Dung DA15LD;
DA15LF;
DA15LE
17 Luật hình sự 3 Tải về
Lương Hoàng Sang DA14LA;
DA14LB;
DA14LC
23 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
Nguyễn Huy Hoàng DA5LB;
DA15LC
22 Luật hôn nhân gia đình Tải về
Nguyễn Huy Hoàng DA15LA;
DA15LF
26 Luật hôn nhân gia đình Tải về
Lương Hoàng Sang DB15L04 21 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
Hồ Mỹ Dung DA15KTB, DA15KTA 03 Quản trị doanh nghiệp Tải về
Lê Huỳnh Phương Chinh VB15L10 365 Luật ngân hàng Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (đợt 17)

(Từ ngày 08/01/2018 - 12/01/2018)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 17 Tại đây

              Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi:

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Ngô Thị Phương Thảo DA17CK, DA17CNTP, DA17CTH, DA17CXH, DA17DT 46 Pháp luật đại cương Tải về
Nguyễn Thị Thúy Loan DA16KTB 7 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Nguyễn Thị Thúy Loan DA13KT;
DA16KTA
10 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Phan Minh Giới DA16LD;
DA16LB
06 Luật thương mại 1 Tải về
Nguyễn Thị Thúy Loan DA16TCNH 9 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Trần Thị Ngọc Hiếu DA15LF 13 Luật hình sự 3 Tải về
Phạm Văn Cà DF17KT10 412 Hệ thống thông tin kế toán Tải về
Nguyễn Thị Anh Thư DA17NN, DA17TCNH, DA17SNV, DA17QKD 45 Pháp luật đại cương Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Ân DB14QV11 02 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
Nguyễn Thị Anh Thư CA17KT, CA17QKD, CA17TT, CA17KD
 CA17TS, CA17QV
CA17KM
59 Pháp luật đại cương Tải về
Hồ Hải Đăng DA16QKD 14 Kinh tế vĩ mô Tải về
Huỳnh Thị Trúc Linh DA15LE;
DA15LB
22 Luật thương mại 3 Tải về
Hồ Hải Đăng CA16QKD;
DA16TCNH
11 Kinh tế vĩ mô Tải về
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA15PT 08 Kinh tế vĩ mô Tải về
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA16K;
DA15TCNH
10 Kinh tế vĩ mô Tải về
Dương Phan Thùy Dung VB16L11 10 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
Lê Thị Thu Diềm CA16KT 03 Tài chính tiền tệ Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (đợt 16)

(Từ ngày 02/01/2018 - 06/01/2018)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 16 Tại đây

              Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi:

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Phạm Trọng Phẫm CA15QKD;
CA14QKD
04 Quản trị nguồn nhân lực Tải về
Nguyễn Châu Hùng Tính CA15KT;
CA14KT
05 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
Phạm Trọng Phẫm CA15QKD;
CA14QKD
07 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
Trần Thị Kim Chi DA14KTB 08 Kế toán ngân sách &NV kho bạc Tải về
Trần Thị Kim Chi DA14KT 09 Kế toán ngân sách &NV kho bạc Tải về
Phan Hồng Dẫn DA15QKD 02 Sử dụng phần mềm SPSS trong KD Tải về
Nguyễn Thị Phúc CA16KT;
CA13KTA;
CA15KT;
DA13KT;
DA14KTB
02 Kế toán tài chính 1 Tải về
Thạch Nhung DA16QKD 02 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Tải về
Trần Thị Ngọc Hiếu DA15LE;
DA14LA;
DA15LB;
DA15LD;
DA15LF
15 Luật hình sự 3 Tải về
Trần Thị Ngọc Hiếu DA16LB;
DA15LA;
DA15LE;
DA16LC
07 Luật hình sự 1 Tải về
Nguyễn Thiện Thuận DA16QKD;
CA13KTA;
DA13KT;
DA16K
04 Marketing căn bản Tải về
Phan Hồng Dẫn DA15QKD 02 Sử dụng phần mềm SPSS trong KD Tải về
Thạch Nhung CA15KT;
CA13KTA
03 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
Nguyễn Thị Thúy Loan CA16KT,
CA13KT
06 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Lê Thị Thu Diềm CA16KT 03 Tài chính tiền tệ Tải về
Lê Thị Thu Diềm DA14TCNH 02 Quản trị ngân hàng Tải về
Lê Thị Thu Diềm DA15TCNH 02 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 Tải về
Nguyễn Châu Hùng Tính DA14KTB;
DA14KT
06 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
Nguyễn Thị Phúc CA15KT 02 Thực hành kế toán 2 Tải về
Nguyễn Châu Hùng Tính DA14KT 08 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
Lương Hoàng Sang DA14LB;
DA14LC
22 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
Trần Thị Ngọc Hiếu DA16LA;
DA15LD
08 Luật hình sự 1 Tải về
Trần Văn Triệu DA16LC;
DA16LB;
DA16LD
05 Luật Dân sự 1 Tải về
Phạm Văn Cà DA14KT;
DA13KT
04 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
Nguyễn Thị Mỹ Ân CA15QV;
CA13QVA;
DA14QVA;
DA14QVB
04 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
Nguyễn Thị Thanh Thủy DA16KTB;
DA14K;
DA14KT;
DA15QKD;
DA15TCNH;
DA16QKD;
DA16TCNH
04 Nguyên lý kế toán Tải về
Hồ Mỹ Dung DA15KTA;
DA15KTB
04 Quản trị doanh nghiệp Tải về
Phạm Thị Thu Hiền DA15K;
DA14K
02 Thanh toán quốc tế Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh