Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (đợt 90)

(Ngày 19/01/2017)

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 90 (lớp CA14QV) Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (đợt 89)

(Từ ngày 17/01/2017 đến ngày 20/01/2017 )

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 89 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Cao Nhất Linh DA13LG 36 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
Cao Nhất Linh DA13LG 37 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
Nguyễn Huy Hoàng DA14LB 58 Luật hôn nhân gia đình Tải về
Nguyễn Tấn Đạt DB15QV 02 Đàm phán trong
kinh doanh
Tải về
Nguyễn Thị Hồng Phúc CA14KT 03 Quản trị tài chính 1 Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (đợt 88)

(Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017 )

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 88 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Phạm Văn Cà TH15KTDN 02 Thực tập phần mềm kế toán Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA13QVB 03 Quản trị nguồn nhân lực Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA13QVA 04 Quản trị nguồn nhân lực Tải về
Nguyễn Văn Vũ An DB16L04 06 Phương pháp NC khoa học Tải về
Nguyễn Thị Hồng Phúc CA15KT 02 Quản trị học Tải về
Diệp Huyền Thảo DA15LC 08 Luật dân sự 1 Tải về
Huỳnh Trung Trực DB15L04 32 Luật hành chính đô thị Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA15K 20 Phương pháp NC khoa học Tải về
Cao Nhất Linh DE14L11 61 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
Đỗ Thị Mai Thư CA16KD 261 Pháp luật đại cương Tải về
Nguyễn Hồng Hà DA14TCNH 01 Thị trường chứng khoán Tải về
Nguyễn Văn Vũ An DB16L04 06 Phương pháp NC khoa học Tải về
Đỗ Thị Mai Thư KT 1
(DE15L10)
362 Phương pháp NC khoa học Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA15K 20 Phương pháp NC khoa học Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan CA14QKD 03 Quản trị nguồn nhân lực Tải về
Nguyễn Hồng Hà DA14KT 14 Thanh toán quốc tế Tải về
Nguyễn Thái Mỹ Anh DA15LA 33 Kỹ năng TC&PTNN Tải về
Cao Nhất Linh DE14L11 61 Công pháp quốc tế Tải về
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA15KTB 01 Kinh tế lượng Tải về
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA15KTA 04 Kinh tế lượng Tải về
Phan Thị Xuân Huệ DA16QDL 01 Kinh tế vi mô Tải về
Nguyễn Thái Mỹ Anh DA15LC 39 Kỹ năng tiếp cận & PTNN Tải về
Đỗ Tiến Dũng DA13LD 69 Tội phạm học Tải về
Trần Thị Kim Chi CA14KT 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
Phan Thị Chánh Lý KT2 01 Pháp luật đại cương Tải về
Phạm Văn Cà DE14KT11 04 Tin học kế toán Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA14KTB 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
Phan Thị Chánh Lý DA16SNV 206 Pháp luật đại cương Tải về
Nguyễn Văn Vũ An DA15TCNH 02 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Nguyễn Thị Cẩm Loan DA14KTB 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
Quách Thiện Nhựt TH15PLU 02 Quản lý hộ tịch - công chứng chứng thực Tải về
Dương Phan Thùy Dung KT5 173 Luật hình sự 1 Tải về
Nguyễn Thị Búp DA14QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA15K 03 Kinh tế lượng Tải về
Nguyễn Thị Búp DA14KT 05 Quản trị tài chính 1 Tải về
Nguyễn Thị Búp DA14KTB 04 Quản trị tài chính 1 Tải về
Nguyễn Tấn Đạt CA15KT 01 Tín dụng ngân hàng thương mại Tải về
Nguyễn Tấn Đạt DA13QKDA 04 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
Quách Thiện Nhựt TH15PLU 02 Tuyên truyền hòa giải pháp luật Tải về
Huỳnh Điệp Như DA14QKD 04 Quản trị văn phòng Tải về
Đặng Thị Hân Ly DE15KT10 06 Kế toán tài chính 1 Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (đợt 87)

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 )

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 87 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Huỳnh Trung Trực DB15L04 12 Luật hành chính 2 Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA13LG 50 Luật ngân hàng Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA13LH 46 Luật ngân hàng Tải về
Nguyễn Thị Diễm Trinh CA14QV 03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
Nguyễn Thị Diễm Trinh CA14QVB 02 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
Nguyễn Văn Thì TH15PLU 02 Thanh tra khiếu tố Tải về
Cao Nhất Linh DB14L04 18 Luật thương mại quốc tế Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA13LF 45 Luật ngân hàng Tải về
Bùi Thanh Kiếm DA13LH 63 Tội phạm học Tải về
Nguyễn Văn Bé Sáu DA13TCNH 01 Quản trị ngân hàng Tải về
Phan Thị Chánh Lý CA16DA 247 Pháp luật đại cương Tải về
Phan Minh Giới KT3 01 Pháp luật về KTế thương mại Tải về
Lê Thành Lân DA13TCNH 01 Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Tải về
Trần Thị Thanh Huyền DA13LZ 54 Luật ngân hàng Tải về
Thạch Nhung DA15KTA 04 Marketing căn bản Tải về
Trần Thị Ngọc Hiếu DA14LA 45 Luật hình sự 3 Tải về
Phan Minh Giới KT4 360 Lý luận nhà nước & pháp luật 2 Tải về
Đỗ Thị Mai Thư KT2
(DA13LC)
361 Phương pháp NC khoa học Tải về
Thạch Nhung TH15KTDN 02 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
Nguyễn Văn Vũ An DB15L10 06 Phương pháp NC khoa học Tải về
Nguyễn Thị Thúy Loan DA15K 03 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Nguyễn Thị Thúy Loan DA15KTB 04 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
Nguyễn Tấn Đạt DA13K 03 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
Phan Thỵ Tường Vi TH15PLU 02 Luật ngân hàng Tải về
Phan Minh Giới KT4 136 Luật thương mại 3 Tải về
Nguyễn Văn Vũ An DB15L10;
VB15L10
06 Phương pháp NC khoa học Tải về
Cô Hồng Liên DA13KT 19 Kế toán ngân sách &NV kho bạc Tải về
Nguyễn Tấn Đạt DA13K 01 Bảo hiểm vận tải quốc tế Tải về
Trần Xuân Thiên An DA14LC 47 Luật hình sự 3 Tải về
Trần Thị Cẩm Nhung DB15L04 21 Luật dân sự 2 Tải về
Phan Thị Xuân Huệ DB15QV10 02 Kinh tế học đại cương Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (đợt 86)

(Từ ngày 05/01/2017 đến ngày 06/01/2017 )

 

             Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách và lịch thi kết thúc môn học đối với các lớp thuộc Khoa,

             Sinh viên, học sinh tham gia học các môn thuộc Khoa xem lịch thi và phòng thi cụ thể như sau:

             Xem lịch thi kết thúc môn đợt 86 Tại đây

             Sinh viên, học sinh xem cụ thể thời gian thi, môn thi và phòng thi.

Giảng viên Lớp Nhóm Môn thi Xem phòng thi
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA13QKDA 01 Thiết lập & thẩm định dự án Tải về
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA15QKD 02 Kinh tế lượng Tải về
Hồ Hải Đăng DA13K 01 Anh văn chuyên ngành II Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh