Góc sinh viên

CB Login

Giảng viên Bộ môn Luật

TRƯỞNG BỘ MÔN

         Bà: Huỳnh Thị Trúc Linh

   Học vị: Nghiên cứu sinh

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật thương mại

   + Pháp luật đại cương

   + Lý luận Nhà nước và pháp luật

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

   Bà: Diệp Huyền Thảo

   Học vị: Nghiên cứu sinh

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

  + Luật dân sự

  + Luật tố tụng dân sự

  + Lý luận Nhà nước và pháp luật

P. TRƯỞNG BỘ MÔN

   Ông: Phan Minh Giới

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật thương mại

   + Luật sử hữu trí tuệ

   + Pháp luật kinh tế

GIẢNG VIÊN

   Bà: Trần Thị Ngọc Hiếu

   Học vị: Nghiên cứu sinh

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật hình sự

   + Luật tố tụng hình sự

GIẢNG VIÊN

   Ông: Nguyễn Hạnh

   Học vị: Tiến sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   (Đang cập nhật)

GIẢNG VIÊN

   Bà: Đỗ Thị Mai Thư

   Học vị: Thạc sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Môn giảng dạy:

  + Luật hành chánh

  + Phương pháp NCKH

GIẢNG VIÊN

   Bà: Trần Thị Thanh Huyền

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật Thuế

   + Luật tài chính

   + Luật ngân hàng

GIẢNG VIÊN

   Bà: Dương Thị Mỹ Ngọc

   Học vị: Cao học

  Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật hành chánh

   + Luật sở hữu trí tuệ

   + Tội phạm học

GIẢNG VIÊN

   Bà: Ngô Thị Phương Thảo

   Học vị: Thạc sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

  + Lịch sử nhà nước và pháp luật

  + Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

GIẢNG VIÊN

   Bà: Nguyễn Thị Anh Thư

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật dân sự

   + Tư pháp quốc tế

   + Pháp luật đại cương

GIẢNG VIÊN

   Bà: Nguyễn Thị Mỹ Tiên

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Công pháp quốc tế

   + Tư pháp quốc tế

   + Pháp luật đại cương

GIẢNG VIÊN

   Bà: Dương Phan Thùy Dung

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật hình sự

   + Lý luận Nhà nước và pháp luật

   + Pháp luật đại cương

GIẢNG VIÊN

   Ông: Nguyễn Huy Hoàng

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Luật hiếp pháp

   + Luật hôn nhân gia đình

   + Pháp luật đại cương

GIẢNG VIÊN

Bà: Phan Thị Chánh Lý

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

     + Luật Ngân hàng

     + Luật môi trường

     + Luật tài chính

GIẢNG VIÊN

   Ông: Trần Văn Triệu

   Học vị: Cử nhân

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

      + Luật lao động

      + Pháp luật đại cương

GIẢNG VIÊN

   Ông: Lương Hoàng Sang

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 171)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Lý luận Nhà nước và pháp luật

   + Pháp luật đại cương

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh