Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12494
Hôm nayHôm nay13
Tuần nàyTuần này445
Tháng nàyTháng này2355
Số khách trực tuyến 42

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2014, HK 2 năm 2016 - 2017

 Cập nhật và công bố ngày 24/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 28 Luật đất đai Tải về
DB14L04 52 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DB14QV11 01 Khoa học quản lý Tải về
DE14KT11 01 Kế toán HCSN (L2) Tải về
DE14L11 12 Luật dân sự 3 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 17/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KT 03 Thực hành kế toán 2 Tải về
DA14KTB 03 Thực hành kế toán 2 Tải về
DA14KTB 05 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
DE14L11 11 Luật hình sự 3 Tải về
DE14L11 54 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DE14L11 60 Luật hôn nhân và gia đình Tải về

Cập nhật và công bố ngày 12/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14K 01 Thiết lập thẩm định dự án đầu tư Tải về
DA14KT 08 Thực hành khai báo thuế Tải về
DA14KTB 08 Thực hành khai báo thuế Tải về
DA14QKD 02 Nghiên cứu marketing Tải về
DA14TCNH 01 Thiết lập thẩm định dự án đầu tư Tải về
DB14L04 27 Luật tố tụng dân sự 1 Tải về
DB14L04 27 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DE14KT11 03 Thanh toán quốc tế Tải về
DE14L11 27 Lịch sử nhà nước và PL thế giới Tải về
DF14KT11 03 Thanh toán quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 05/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KTB 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Tải về
DA14QKD 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Tải về
DA14QKD 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KT 03 Tín dụng ngân hàng Tải về
DE14KT11 05 Thực hành kế toán 1 Tải về
DE14KT11 06 Kế toán quốc tế Tải về
DA14K 02 Văn hóa và đạo đức trong KD Tải về
DA14QKD 02 Quản trị tài chính (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 18/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 41 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
DA14LB 41 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
DA14LC 41 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KT 02 Thực tập tốt nghiệp Tải về
DA14LC 10 Luật dân sự 1 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 13/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14K 01 Kinh tế môi trường Tải về
DA14LA 35 Luật tố tụng hành chính Tải về
DB14L04 60 Tư pháp quốc tế 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 11/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 18 Luật thương mại quốc tế (lần 2) Tải về
DE14KT11 01 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
DE14L11 58 Luật tố tụng hành chính Tải về
DF14KT11 06 Kế toán tài chính 1 (lần 2) Tải về
DF14KT11 13 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
VB14L11 28 Luật tố tụng dân sự 1 Tải về
VB14L11 53 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 05/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 08 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Tải về
DA14LA 55 Luật dân sự 3 Tải về
DA14LB 05 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Tải về
DA14LB 55 Luật dân sự 3 Tải về
DA14LC 55 Luật dân sự 3 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 24/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 01 Luật dân sự 1 Tải về
DB16L04 52 Luật hình sự 1 Tải về
DB16L04 01 Lịch sử NN và PL VN (L2) Tải về
DB16L04CN 01 Lịch sử NN và PL VN (L2) Tải về
VB16L11 12 Lịch sử NN và PL VN Tải về

Cập nhật và công bố ngày 17/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 01 Luật hành chính 1 Tải về
DB16L11 01 Lý luận Nhà nước và PL 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 18/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16SNV11 03 Pháp luật đại cương Tải về
 DA16QVA  222 Pháp luật đại cương Tải về
DA16DVT 218 Pháp luật đại cương Tải về
DA16YKB 218 Pháp luật đại cương Tải về
DA16QDL 01 Kinh tế vi mô Tải về
DB16L04 01 Luật hiến pháp 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 04/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16KTA 215 Pháp luật đại cương Tải về
DA16KTB 215 Pháp luật đại cương Tải về
DA16LD 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA16NTC 215 Pháp luật đại cương Tải về
DA16YTC 215 Pháp luật đại cương Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2015, HK 2 năm 2016 - 2017

 Cập nhật và công bố ngày 24/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L04 12 Luật dân sự 2 Tải về
DB15L10 01 Luật dân sự 1 Tải về
DB15L10 01 Luật Hình sự 1 Tải về
DB15L10 02 Lịch sử Nhà nước và PL VN (L2) Tải về
DE15KT10 12 Nghiệp vụ ngoại thương Tải về
DE15KT10 13 Kế toán hoạt động ĐTXD CB Tải về
DE15L10 28 Luật đất đai Tải về
DF15KT10 09 Thực hành kế toán Tải về
DF15KT10 13 Kế toán hoạt động ĐTXD CB Tải về

Cập nhật và công bố ngày 17/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15KTA 01 Thị trường tài chính Tải về
DA15KTA 02 Thị trường tài chính Tải về
DA15KTB 01 Thị trường tài chính Tải về
DA15KTB 02 Thị trường tài chính Tải về
DA15TCNH 01 Thị trường tài chính Tải về
DB15L04 11 Luật hình sự 3 Tải về
DB15L04 01 Luật Hành chính Tải về

Cập nhật và công bố ngày 12/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LC 29 Pháp luật về thanh tra KN TC Tải về
DA15LD 29 Pháp luật về thanh tra KN TC Tải về
DA15TCNH 01 Thiết lập thẩm định dự án đầu tư Tải về
DE15L10 27 Lịch sử nhà nước và PL thế giới Tải về
DF15KT10 12 Nghiệp vụ ngoại thương Tải về
DF15KT10 13 Kế toán quản trị (lần 2) Tải về
VB15L10 25 Luật thương mại 1 (lần 2) Tải về
VB15L10 27 Luật tố tụng dân sự 1 Tải về
VB15L10 27 Luật tố tụng Hình sự 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15K 03 Kinh tế lượng Tải về
DA15LC 06 Luật hiến pháp 2 Tải về
DA15LD 06 Luật hiến pháp 2 Tải về
DA15KTA 22 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15KTB 22 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LA 04 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LA 08 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LB 04 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LB 05 Luật Hiến pháp 2 Tải về
DA15LC 04 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LC 05 Luật Hiến pháp 2 Tải về
DA15LD 05 Luật Hiến pháp 2 Tải về
DA15LD 07 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LD 06 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LE 04 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LE 05 Luật Hiến pháp 2 Tải về
DA15LE 22 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LF 05 Luật Hiến pháp 2 Tải về
DA15LF 07 Luật hình sự 2 Tải về
DA15QKD 01 Quản trị chiến lược Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DF15KT10 05 Thực hành kế toán 1 Tải về
DF15KT10 06 Kế toán quốc tế (lần 2) Tải về
VB15KT10 09 Quản trị tài chính 2 Tải về
DA15DA 08 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
DA15KTA 02 Tài chính tiền tệ (lần 2) Tải về
DA15KTB 02 Tài chính tiền tệ   Tải về
DA15KTB 02 Tài chính tiền tệ  (lần 2) Tải về
DA15QKD 02 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về

Cập nhật và công bố ngày 18/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15QV10 02 Kinh tế học đại cương Tải về
VB15L10 48 Luật tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15K 02 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
DA15KTA 02 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
DA15KTB 02 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
DA15KTB 04 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15LA 10 Luật dân sự 1 (lần 2) Tải về
DA15LB 10 Luật dân sự 1 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 11/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L10 01 Luật hiến pháp 1 Tải về
DE15KT10 07 Quản trị tài chính  1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 11/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DF15KT10 06 Kế toán tài chính 1 (lần 2) Tải về
DB15L04 21 Luật dân sự 2 (lần 2) Tải về
DE15L10 30 Luật dân sự 2 (lần 2) Tải về
VB15L10 21 Luật dân sự 2 (lần 2) Tải về
DF15KT10 06 Kế toán tài chính 1 (lần 2) Tải về
DF15KT10 13 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về

 

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LA 08 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LB 08 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LC 05 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LC 06 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LD 05 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LD 06 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LE 05 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LE 06 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LE 08 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LF 05 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LF 06 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA15LF 08 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về

Cập nhật và công bố ngày 04/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LA 33 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LB 02 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LB 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA15LB 39 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LC 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA15LC 39 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LD 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA15LE 39 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LE 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA15LF 39 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LF 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2013, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 24/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB13L04 01 Luật dân sự 1 Tải về
VB13L11 01 Tiểu luận tốt nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LA 01 Luận văn tốt nghiệp Tải về
DA13LB 06 Luận văn tốt nghiệp Tải về
DA13LD 09 Luận văn tốt nghiệp Tải về
DA13LE 08 Luận văn tốt nghiệp Tải về
DA13LF 02 Luận văn tốt nghiệp Tải về
DA13LF 10 Luận văn tốt nghiệp Tải về
DA13LG 07 Luận văn tốt nghiệp Tải về
DA13LH 03 Luận văn tốt nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 05/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13K 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về
DA13LC 63 Luật hôn nhân và gia đình Tải về
DA13LZ 353 Luật thương mại quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LZ
06
Luật hiến pháp 2  Tải về
DA13TCNH 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về
DA13KT 22 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA13LC 05 Luật hiến pháp 2 Tải về
DA13LD 353 Luật sở hữu trí tuệ Tải về
DA13LF 22 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA13QKDA 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 18/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DE13KT10 05 Thực hành kế toán 1 Tải về
DA13TCNH 02 Quản trị tài chính (L2) Tải về
DA13LA 63 Tội phạm học Tải về
DA13LB 34 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
DA13LB 44 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LB 62 Tội phạm học Tải về
DA13LB 63 Tội phạm học Tải về
DA13LC 34 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
DA13LC 41 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
DA13LC 62 Tội phạm học Tải về
DA13LD 34 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
DA13LE 17 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LE 34 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
DA13LE 44 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LE 63 Tội phạm học Tải về
DA13LF 17 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LF 62 Tội phạm học Tải về
DA13LG 17 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LG 44 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LG 62 Tội phạm học Tải về
DA13LH 17 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LH 44 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LH 62 Tội phạm học Tải về
DA13LH 63 Tội phạm học Tải về
DA13LZ 44 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LZ 63 Tội phạm học Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13KT 02 Thực tập tốt nghiệp Tải về
DA13LB 16 Nghiệp vụ toàn án Tải về
DA13LE 16 Nghiệp vụ toàn án Tải về
DA13LG 16 Nghiệp vụ toàn án Tải về
DA13LH 16 Nghiệp vụ toàn án Tải về
DA13LZ 16 Nghiệp vụ toàn án Tải về

Cập nhật và công bố ngày 13/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LC 42 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DA13LC 65 Tội phạm học Tải về
DA13LF 45 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 5/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LB 55 Luật dân sự 3 Tải về
DA13LC 55 Luật dân sự 3 Tải về
DA13LE 55 Luật dân sự 3 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 4/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13KT 04 Kế toán quốc tế Tải về
DA13LA 39 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA13LC 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA13LD 39 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA13LF 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA13LH 28 Pháp luật về thanh tra khiếu nại TC Tải về
DA13LH 36 Tư pháp quốc tế Tải về
DA13LZ 36 Tư pháp quốc tế Tải về

ải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2013, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 28/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LA 09 Luật dân sự 1 Tải về
DA13LA 10 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LA 130 Tội phạm học Tải về
DA13LA 40 Luật môi trường Tải về
DA13LB 10 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LB 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LB 40 Luật môi trường Tải về
DA13LB 44 Luật môi trường Tải về
DA13LB 46 Luật môi trường Tải về
DA13LB 47 Luật tài chính 1 Tải về
DA13LC 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LC 44 Luật môi trường Tải về
DA13LC 47 Luật tài chính 1 Tải về
DA13LC 02 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA13LD 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LD 44 Luật môi trường Tải về
DA13LD 46 Luật môi trường Tải về
DA13LE 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LE 44 Luật môi trường Tải về
DA13LE 46 Luật môi trường Tải về
DA13LE 47 Luật môi trường Tải về
DA13LF 47 Luật môi trường Tải về
DA13LG 10 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LG 10 Tội phạm học Tải về
DA13LG 40 Luật môi trường Tải về
DA13LG 46 Luật môi trường Tải về
DA13LG 47 Luật môi trường Tải về
DA13LG 54 Luật so sánh Tải về
DA13LH 09 Luật dân sự 1 Tải về
DA13LH 46 Luật môi trường Tải về
DA13LH 47 Luật môi trường Tải về
DA13LH 54 Luật so sánh Tải về
DA13LZ 03 Luật Hình sự 2 Tải về
DA13LZ 46 Luật môi trường Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh