Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

4256
Hôm nayHôm nay9
Tuần nàyTuần này141
Tháng nàyTháng này141
Số khách trực tuyến 67

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2014, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 23/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14K 01 Tài chính – tiền tệ Tải về
DA14KT 05 Quản trị tài chính 1 Tải về
DA14KT 09 Thực hành kế toán 1 Tải về
DA14KTB 04 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
DA14KTB 04 Quản trị tài chính 1 Tải về
DA14QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
DA14TCNH 01 Tài chính – tiền tệ Tải về
DE14L11 63 Luật tài chính 2 Tải về
DE14L11 64 Luật thương mại 3 Tải về
VB14L11 62 Luật tài chính 2 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2013, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 23/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13K 01 Bảo hiểm vận tải quốc tế Tải về
DA13K 03 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
DA13K 03 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA13K 04 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
DA13KT 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
DA13KT 11 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải về
DA13KT 19 Kế toán NS và NV kho bạc Tải về
DA13LA 37 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA13LB 66 Tội phạm học Tải về
DA13LC 173 Luật hình sự 1 Tải về
DA13LD 173 Luật hình sự 1 Tải về
DA13LD 45 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LE 136 Luật thương mại 3 Tải về
DA13LE 45 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LE 54 Luật ngân hàng Tải về
DA13LF 360 Lý luận NN và PL 2 Tải về
DA13LF 45 Luật ngân hàng Tải về
DA13LF 45 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LF 54 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LF 66 Tội phạm học Tải về
DA13LG 45 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LH 45 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LH 51 Luật ngân hàng Tải về
DA13LH 66 Tội phạm học Tải về
DA13LZ 03 Luật hành chính Tải về
DA13LZ 45 Luật ngân hàng Tải về
DA13LZ 54 Luật ngân hàng Tải về
DA13LZ 66 Tội phạm học Tải về
DA13QKDA 04 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
DA13QVA 02 Quản trị tài chính Tải về
DA13TCNH 05 Khoa học quản lý Tải về
DB13LB04 30 Luật dân sự 2 Tải về
DB13LB04 30 Luật thương mại 1 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2014, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 21/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14CKC 11 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải về
DA14KT 14 Thanh toán quốc tế Tải về
DA14KT 19 Kế toán NS và NV KB Tải về
DA14LA 35 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LA 360 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 Tải về
DA14LB 35 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LB 36 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LB 360 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 Tải về
DA14LB 37 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LB 58 Luật Hôn nhân gia đình Tải về
DA14LC 35 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LC 36 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LC 37 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LC 58 Luật Hôn nhân gia đình Tải về
DA14QVA 02 Khoa học quản lý Tải về
DA14TCNH 01 Nghiệp vụ ngoại thương Tải về
DA14TCNH 01 Thị trường chứng khoán Tải về
DA14TCNH 12 Thanh toán quốc tế Tải về
DB14L04 30 Luật TM 2 Tải về
DB14QV11 02 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
DE14KT11 04 Kiểm toán căn bản Tải về
DE14KT11 09 Thực hành kế toán 2 Tải về
DF14KT11 06 Kế toán tài chính 1 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2015, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 23/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15K 02 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15K 261 Pháp luật đại cương Tải về
DA15KTA 01 Tài chính – tiền tệ Tải về
DA15KTA 04 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15KTA 03 Kế toán tài chính 1 Tải về
DA15KTB 01 Tài chính – tiền tệ Tải về
DA15KTB 03 Kế toán tài chính 1 Tải về
DA15LA 13 Luật thương mại 1 Tải về
DA15LE 13 Luật thương mại 1 Tải về
DA15TCNH 02 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
VB15KT10 10 Quản trị tài chính 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 21/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15DA 11 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải về
DA15K 03 Kinh tế lượng Tải về
DA15K 03 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15KTA 02 Tài chính tiền tệ Tải về
DA15KTA 03 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTA 04 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15KTB 02 Tài chính tiền tệ Tải về
DA15KTB 03 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTB 03 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15KTB 04 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15LB 04 Luật tài chính 1 Tải về
DA15LC 04 Luật tài chính 1 Tải về
DA15LD 36 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA15LD 58 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA15LE 05 Luật hành chính 1 Tải về
DA15LF 03 Luật hành chính 1 Tải về
DA15QKD 02 Quản trị học Tải về
DA15QKD 11 Phương pháp NC KH Tải về
DA15TCNH 15 Thanh toán quốc tế Tải về
DA15TCNH 51 Luật ngân hàng Tải về
DA15TCNH 54 Luật ngân hàng Tải về
DB15LB04 12 Luật hành chính 2 Tải về
DB15LB04 32 Luật hành chính đô thị Tải về
DB15QV10 02 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
DF15KT10 06 Kế toán tài chính 1 Tải về
DE15KT10 06 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DE15KT10 07 Quản trị tài chính 1 Tải về
DE15KT10 11 Tín dụng ngân hàng Tải về
DE15L10 30 Luật dân sự 2 Tải về
DE15L10 30 Luật thương mại 2 Tải về
DE15QV10 05 Khoa học quản lý Tải về
DF15KT10 06 Kế toán tài chính 1 Tải về
DF15KT10 06 Kế toán tài chính 1 Tải về
DE15KT10 21 Kế toán ngân hàng TM Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2015, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 14/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15DA 206 Pháp luật đại cương Tải về
DA15K 01 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTA 01 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTA 02 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTA 04 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTB 01 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTB 02 Kinh tế lượng Tải về
DA15KTB 04 Kinh tế lượng Tải về
DA15LA 33 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LB 02 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LB 33 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LB 39 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LC 02 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LC 39 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LE 02 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LE 33 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LE 39 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LF 02 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15LF 33 Kỹ năng TC và PT NN Tải về
DA15QKD 01 Kế toán tài chính Tải về
DA15QKD 02 Kinh tế lượng Tải về
DA15YTC 206 Pháp luật đại cương Tải về
DE15L10 362 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải về
DF15QV10 02 Kinh tế học đại cương Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh