Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

23261
Hôm nayHôm nay46
Tuần nàyTuần này533
Tháng nàyTháng này2126
Số khách trực tuyến 27

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2014, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 22/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 04 Luật ngân hàng (lần 2) Tải về
DA14LA 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA14LB 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA14LB 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA14LC 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB14L11 42 Tội phạm học Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 01 Luật sở hữu trí tuệ Tải về
DA14LB 01 Luật sở hữu trí tuệ Tải về
DA14LC 01 Luật sở hữu trí tuệ Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB14L11 03 Hòa giải tuyên truyền PL Tải về
VB14L11 19 Nghề luật sư và tư vấn PL Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 01 Luật đất đai Tải về
DA14LB 01 Kỹ thuật XD VB pháp luật Tải về
DA14LC 01 Kỹ thuật XD VB pháp luật Tải về
DA14LC 16 Luật đất đai Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 44 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
DB14L04 54 Tư pháp quốc tế 5 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 22/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L04 34 Luật thương mại 3 Tải về
DB15L04 59 Luật tài chính 2 Tải về
DE15L10 30 Luật thương mại 3 Tải về
DA15LA 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LB 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LC 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB15L10 41 Tội phạm học Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L04 56 Luật tố tụng hành chính Tải về
DE15QV10 05 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
DF16QV11 223 Kỹ năng chăm sóc khách hàng Tải về
VB15KT10 09 Tài chính tiền tệ Tải về
VB15L10 56 Luật tố tụng hành chính Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LC 01 Kỹ thuật XD VB Pháp luật Tải về
DA15LC 01 Luật dân sự 2 Tải về
DA15LC 01 Văn thư lưu trữ Tải về
DA15LD 01 Luật dân sự 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 11/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DE15KT10 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
DF15KT10 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
DF15KT10 06 Thực hành kế toán 1 Tải về
VB15KT10 06 Thực hành kế toán 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L10 02 Luật thương mại 1 Tải về
DE15KT10 01 Qaunr trị tài chính 1 Tải về
DE15L10 19 Luật hình sự 3 (lần 2) Tải về
DE15L10 38 Luật hôn nhân và gia đình (lần 2) Tải về
DE15L10 44 Tư pháp quốc tế 1 (lần 2) Tải về
DE15QV10 01 Kinh tế học đại cương Tải về
VB15KT10 02 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
VB16L11 354 Luật hành chính 1 (lần 2) Tải về
VB15L10 38 Luật thương mại (lần 2) Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 16/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DF16QV11 223 Kỹ năng chăm sóc khách hàng Tải về
VB16L11 236 Luật hiến pháp 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 02 Luật thương mại 1 Tải về
DF16KT11 02 Kinh tế vi mô (lần 2) Tải về
DF16KT11 03 Thị trường tài chính (lần 2) Tải về
DF16QV11 01 Kinh tế học đại cương Tải về
VB16L11 02 Lý luận NN và PL1 (lần 2) Tải về
VB16L11 354 Luật hành chính 1 (lần 2) Tải về
VB16L11 354 Luật hiến pháp 1 (lần 2) Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 31/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16KTA 05 Kinh tế vi mô Tải về
DA16TCNH 04 Kinh tế vi mô Tải về

Cập nhật và công bố ngày 30/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16LC 03 Lý luận Nhà nước và PL VN Tải về

 Cập nhật và công bố ngày 22/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 01 Văn thư lưu trữ Tải về
DF16KT11 04 Kế toán quản trị Tải về
DF16KT11 06 Kế toán tài chính 1 (lần 2) Tải về
VB16L11 09 Lý luận Nhà nước và PL2 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16TCNH 07 Pháp luật đại cương Tải về
DA16XD 27 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16K 10 Tài chính tiền tệ Tải về
DA16LB 05 Lịch sử NN và PL Việt Nam Tải về
DA16QKD 11 Tài chính tiền tệ Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2014, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 31/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LB 01 Luật tài chính 1 Tải về
DA14LB 01 Pháp luật về KD BH Tải về
DA14LC 01 Luật tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 30/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 18 Luật cạnh tranh Tải về
DA14LB 41 Công pháp quốc tế Tải về
DA14LC 04 Lý luận NN và PL VN Tải về
DA14LC 18 Luật cạnh tranh Tải về
DA14QVA 02 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về

Cập nhật và công bố ngày 21/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 48 Công pháp quốc tế (lần 2) Tải về
DB14QV11 01 Pháp luật kinh tế Tải về
DF14QV11 02 Quản trị tài chính (lần 2) Tải về
VB14L11 152 Luật cạnh tranh (lần 2) Tải về
VB14L11 20 Luật ngân hàng Tải về
VB14L11 42 Luật so sánh (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KT 03 Tín dụng ngân hàng Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14QKD 02 Quản trị marketing Tải về
DA14LB 41 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LA 39 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LB        40 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LC        41 Luật tài chính 2 Tải về
DA14QVA       01 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
DA14QVB       01 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
DA14QVB     03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
DA14QVC       01 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về

 Cập nhật và công bố ngày 08/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14LB04 236 Luật hiến pháp 2 Tải về
DB14LB04 19 Luật ngân hàng Tải về
VB14L11 03 Hòa giải tuyển truyền PL Tải về
DA14KT 01 Nguyên lý kế toán Tải về
DA14KTB 02 Văn hóa và ĐĐ trong KD Tải về
DA14LC 363 Luật hôn nhân và gia đình Tải về
DA14LC 42 Công pháp quốc tế Tải về
DA14QKD 02 Văn hóa và ĐĐ trong KD Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh