Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

17630
Hôm nayHôm nay35
Tuần nàyTuần này531
Tháng nàyTháng này2006
Số khách trực tuyến 32

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

 Cập nhật và công bố ngày 20/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16LA 06 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA16LB 04 Lý luận nhà nước và PL 2 Tải về
DA16LB 06 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA16LD 04 Lý luận nhà nước và PL 2 Tải về
DA16LD 06 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA16NNK 31 Pháp luật đại cương Tải về
DA16TCNH 02 Phương pháp NC KH Tải về
DA16TCNH 07 Pháp luật kinh tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16LB 04 Lịch sử NN và PL Việt Nam Tải về
DA16LB 05 Lịch sử NN và PL Việt Nam Tải về
DA16LB 01 Lý luận Nhà nước và PL 2 Tải về
DA16LC 04 Lịch sử NN và PL Việt Nam Tải về
DA16LC 05 Lịch sử NN và PL Việt Nam Tải về
DA16LD 04 Lịch sử NN và PL Việt Nam Tải về
DA16NNAA 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA16NNAA 29 Pháp luật đại cương Tải về
DA16NNAB 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA16NNAC 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA16NNK 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA16XD 27 Pháp luật đại cương Tải về
DB16L11 01 Lý luận Nhà nước và PL 2 Tải về
DF16KT11 02 Kinh tế vi mô Tải về
DF16KT11 03 Thị trường tài chính Tải về
DF16KT11 223 Kinh tế vi mô Tải về
VB16L11 02 Lý luận Nhà nước và PL 2 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2015, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 20/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LA 06 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LC 01 Luật Hình sự 1 Tải về
DA15LD 01 Lý luận nhà nước và PL 1 Tải về
DA15LD 06 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LE 04 Lý luận nhà nước và PL 2 Tải về
DA15LF 04 Lý luận nhà nước và PL 2 Tải về
DA15LF 06 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15TCNH 01 Kế toán tài chính Tải về
DA15TCNH 01 Toán tài chính Tải về

Cập nhật và công bố ngày 17/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LA 08 Luật hiến pháp 2 Tải về
DE15KT10 07 Thực hành kế toán 2 Tải về
DF15KT10 07 Thực hành kế toán 2 Tải về

 Cập nhật và công bố ngày 07/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB15KT10 04 Krees toán NS và NV KB Tải về
DA15K 01 Kinh tế phát triển Tải về
DA15K 01 Quản trị học Tải về
DA15KTB 01 Quản trị học Tải về
DA15LA 08 Luật dân sự 2 Tải về
DA15LB 08 Luật dân sự 2 Tải về
DA15LD 08 Luật dân sự 2 Tải về
DA15LE 08 Luật dân sự 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 06/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15CNOT 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA15HHB 29 Pháp luật đại cương Tải về
DA15LA 04 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LA 05 Lý luận NN và pháp luật 2 Tải về
DA15LA 05 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LA 05 Luật dân sự 2 Tải về
DA15LA 09 Luật lao động Tải về
DA15LB 04 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LB 05 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LB 09 Luật lao động Tải về
DA15LB 10 Luật lao động Tải về
DA15LC 05 Lý luận NN và pháp luật 2 Tải về
DA15LC 232 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LD 04 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LD 05 Luật dân sự 2 Tải về
DA15LD 10 Luật lao động Tải về
DA15LD 232 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LE 05 Luật dân sự 2 Tải về
DA15LE 10 Luật lao động Tải về
DA15LF 04 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LF 05 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA15LF 05 Luật dân sự 2 Tải về
DA15NNAD 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA15QKD 01 Kinh tế phát triển Tải về
DA15TCNH 01 Nghiệp vụ TN TM 2 Tải về
DA15TTA 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA15TTB 27 Pháp luật đại cương Tải về
DE15L10 23 Luật dân sự 3 Tải về
DF15KT10 07 Thực hành kế toán 2 Tải về
DF15KT10 07 Thực hành kế toán 2 Tải về
DF15KT10 05 Kế toán NH TM (L2) Tải về
VB15KT10 01 Tin học ứng dụng trong KD Tải về
VB15KT10 04 Kế toán NS và NV KB Tải về

 Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2014, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 20/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 01 Lý luận nhà nước và PL 1 Tải về
DA14LB 01 Lý luận nhà nước và PL 1 Tải về
DA14LC 01 Lý luận nhà nước và PL 1 Tải về
DA14LC 04 Lý luận nhà nước và PL 1 Tải về
DA14QVA 07 Pháp luật kinh tế Tải về
DA14QVC 07 Pháp luật kinh tế Tải về
DA14TCNH 01 Kế toán tài chính Tải về
DA14TCNH 01 Toán tài chính Tải về

Cập nhật và công bố ngày 17/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 40 Luật Sở hữu trí tuệ Tải về
DA14LB 39 Luật Sở hữu trí tuệ Tải về
DA14LC 40 Luật Sở hữu trí tuệ Tải về
DA14QVA 02 CĐ Hoạch định CL NNL Tải về
DA14QVB 02 CĐ Hoạch định CL NNL Tải về

Cập nhật và công bố ngày 11/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LC 363 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DE14KT11 04 Kế toán NS và NV KB Tải về
DE14L11 54 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DE14L11 55 Tư pháp quốc tế 2 Tải về

 Cập nhật và công bố ngày 07/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14K 01 Anh văn chuyên ngành Tải về
DA14LA 39 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LA 41 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LB 363 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA14LB 39 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LB 40 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LB 41 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LC 363 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA14LC 39 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LC 40 Luật tài chính 2 Tải về
DA14LC 41 Luật tài chính 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 06/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 16 Luật cạnh tranh Tải về
DA14LA 18 Luật cạnh tranh Tải về
DA14LB 05 Lịch sử NN và PL VN Tải về
DA14LB 16 Luật cạnh tranh Tải về
DA14LB 18 Luật cạnh tranh Tải về
DA14LC 16 Luật cạnh tranh Tải về
DA14LC 18 Luật cạnh tranh Tải về
DA14LC 37 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14NNA 29 Pháp luật đại cương Tải về
DA14QVC 27 Pháp luật đại cương Tải về
DA14TCNH 01 Nghiệp vụ NHTM 2 Tải về
DB14L04 22 Luật cạnh tranh Tải về
DB14L04 23 Luật dân sự 3 Tải về
DB14L04 60 Tư pháp quốc tế 1 (L2) Tải về
DE14KT11 11 Thực hành khai báo thuế Tải về
DE14KT11 04 Kế toán NS và NV KB Tải về
DE14KT11 05 Kế toán NH TM (L2) Tải về
DE14L11 54 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DE14L11 47 Luật hành chính đô thị Tải về
DE14L11 47 Pháp luật về CH CT Tải về
DE14L11 54 Pháp luật về QL ĐT Tải về
DE14L11 55 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
DF14KT11 223 Kinh tế vi mô Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2013, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 20/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LA 30 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
DA13LB 30 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
DA13LC 01 Luật hình sự 1 Tải về
DA13LE 08 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng Tải về

Cập nhật và công bố ngày 17/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13KT 01 Kế toán thương mại DV Tải về
DA13LH 39 Luật sở hữu trí tuệ Tải về

 Cập nhật và công bố ngày 06/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LA 39 Luật cạnh tranh Tải về
DA13LZ 363 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA13LZ 39 Luật tài chính 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 06/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LC 18 Luật cạnh tranh Tải về
DA13LG 18 Luật cạnh tranh Tải về
DA13LH 05 Luật dân sự 2 Tải về
DA13LZ 05 Luật dân sự 2 Tải về
DA13QKDA 01 Kinh tế phát triển Tải về
DA13TY 01 Kinh tế phát triển Tải về
DE13KT11 04 Kế toán NS và NV KB Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

 Cập nhật và công bố ngày 27/06/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16KTA 03 Phương pháp NC KH trong kinh tế Tải về
DA16KTB 03 Phương pháp NC KH trong kinh tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/06/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16QKD 09 Nguyên lý kế toán Tải về
DA16HH 02 Pháp luật về sở hữu trí tuệ Tải về
DA16K 08 Nguyên lý kế toán Tải về
DA16QKD 10 Nguyên lý kế toán Tải về

Cập nhật và công bố ngày 12/06/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DE16KT11 01 Hệ thống thông tin kế toán Tải  về
DF16KT11 05 Quản trị tài chính 1 Tải về
DA16QKD 01 Kinh tế vi mô Tải về
DB16L04 01 Văn thư lưu trữ Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh