Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2015, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 10/01/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15K 01 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15K 02 Marketing căn bản Tải về
DA15KTA 01 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15KTA 04 Kế toán tài chính 1
Tải về
DA15KTA 07 Luật lao động Tải về
DA15KTB 01 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
DA15KTB 02 Marketing căn bản Tải về
DA15KTB 04 Kế toán tài chính 1 Tải về
DA15KTB 07 Luật lao động Tải về
DA15LA 36 Văn thư lưu trữ Tải về
DA15LB 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15LB 14 Luật Thương mại 1 Tải về
DA15LC 36 Văn thư lưu trữ Tải về
DA15LD 15 Luật Thương mại 1 Tải về
DA15LD 37 Văn thư lưu trữ Tải về
DA15LE 14 Luật Thương mại 1 Tải về
DA15LE 37 Văn thư lưu trữ Tải về
DA15QKD 02 Marketing Căn bản Tải về
DA15LF 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA15TCNH 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DF14QV10
01
Quản trị tài chính
Tải về
VB15KT10
08
Quản trị tài chính 1
Tải về
DA15LF 01 Văn thư lưu trữ Tải về
DA15TCNH 01 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2014, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 10/01/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KT 01 Kinh tế vĩ mô Tải về
DA14LA 54 Luật dân sự 3 Tải về
DA14LB 54 Luật dân sự 3 Tải về
DA14LC 14 Luật Thương mại 1 Tải về
DA14LC 54 Luật dân sự 3 Tải về
DA14PT 01 Kinh tế vĩ mô Tải về
DA14QKD 01 Quản trị thương hiệu Tải về
VB14KT04
03
Kế toán thương mại dịch vụ
Tải về
VB14KT04 03
Kiểm toán nâng cao
Tải về
DA14TCNH 01 Kinh tế vĩ mô Tải về
DA14TYB 03 Nguyên lý kế toán Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2013, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 10/01/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13K 01 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
DA13K 01 Marketing quốc tế Tải về
DA13KT 02 Marketing căn bản Tải về
DA13KT 07 Luật lao động Tải về
DA13LA 46 Luật Tố tụng Hình sự 2 Tải về
DA13LA 54 Luật dân sự 3 Tải về
DA13LB 06 Luật So sánh Tải về
DA13LC 06 Luật So sánh Tải về
DA13LD 46 Luật Tố tụng Hình sự 2 Tải về
DA13LD 52 Luật So sánh Tải về
DA13LE 52 Luật So sánh Tải về
DA13LH 37 Văn thư lưu trữ Tải về
DA13LH 54 Luật dân sự 3 Tải về
DA13LZ 54 Luật dân sự 3 Tải về
DA13QKDA 01 Hành vi khách hàng Tải về
DA13QKDA 01 Quản trị thương hiệu Tải về
DA13QKDA 10 Kế toán quản trị Tải về
DA13TCNH 01 Kế toán ngân hàng Tải về
DA13TCNH 01 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2013, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 04/012017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB13L11 01 Luật bảo hiểm xã hội Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/12/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LA 38 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LA 44 Luật ngân hàng Tải về
DA13LA 49 Luật ngân hàng Tải về
DA13LB 353 Luật tài chính 2 Tải về
DA13LB 360 Luật hình sự 2 Tải về
DA13LB 38 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LB 42 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LB 43 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LB 49 Luật ngân hàng Tải về
DA13LC 353 Luật tài chính 2 Tải về
DA13LC 42 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LD 05 Luật Hành chính 1 Tải về
DA13LD 360 Luật hình sự 1 Tải về
DA13LD 42 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LE 353 Luật tài chính 2 Tải về
DA13LE 42 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LE 44 Luật ngân hàng Tải về
DA13LF 05 Luật Hành chính 1 Tải về
DA13LG 353 Luật tài chính 2 Tải về
DA13LG 38 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13LH 05 Luật Hành chính 1 Tải về
DA13LH 353 Luật tài chính 2 Tải về
DA13LH 360 Luật hình sự 1 Tải về
DA13LH 38 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DA13LZ 05 Luật Hành chính 1 Tải về
DA13LZ 353 Luật tài chính 2 Tải về
DA13LZ 38 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA13QVA 07 Quản trị doanh nghiệp Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2012, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 10/01/2027

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA11LC 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA12QKD 01 Quản trị thương hiệu Tải về
DA12TCNH 01 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
DB12QKD10 08 Quản trị tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 26/12/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA12KT 02 Kiểm toán căn bản Tải về
DA12KT 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Tải về
DA12KT 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
DA12TCNH 01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh