Góc sinh viên

CB Login

Giảng viên Bộ môn Quản trị

Q.TRƯỞNG BỘ MÔN  

 

Ông: Phạm Trọng Phẫm

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Phân tích hoạt động kinh doanh

+ Quản trị dự án

+ Quản trị sự thay đổi

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN  

Bà: Trương Thị Hồng Giang

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Marketing căn bản

+ Quản trị thương hiệu

+ Khởi sự doanh nghiệp

P.TRƯỞNG BỘ MÔN  

Bà: Nguyễn Thị Cẩm Phương

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

+ Nghiên cứu marketing

+ Phương pháp NCKH trong kinh doanh

 

 

GIẢNG VIÊN

 

Ông: Nguyễn Ngọc Ẩn

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Văn hóa và đạo đức trong kinh doanh

+ Quản trị nguồn nhân lực

+ Nghệ thuật lãnh đạo

GIẢNG VIÊN  

Bà: Hồ Mỹ Dung

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị học

+ Quản trị sản xuất

GIẢNG VIÊN  

Ông: Nguyễn Thiện Thuận

Học vị: Cao học

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Marketing căn bản

+ Nghiên cứu marketing

 

GIẢNG VIÊN  

Ông: Thạch Nhung

Học vị: Cao học

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Marketing căn bản

+ Quản trị chất lượng

+ Quản trị sản xuất

GIẢNG VIÊN  

Bà: Nguyễn Thị Phương Uyên

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Kỹ năng chăm sóc khách hàng

+ Phân tích hoạt động kinh doanh

+ Quản trị học

GIẢNG VIÊN  

Bà: Nguyễn Thị Hồng Phúc

Học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 100)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Môn giảng dạy:

+ Hành vi khách hàng

+ Phương pháp NCKH trong kinh doanh

+ Quản trị học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh