Góc sinh viên

CB Login

Giảng viên Bộ môn Kế toán

Q.TRƯỞNG BỘ MÔN

 

   Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

   Học vị: Nghiên cứu sinh

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Kế toán tài chính 1, 2

   + Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán)

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

   Bà: Phan Thanh Huyền

   Học vị: Thạc sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: phuyentvu1@yahoo.com

   Môn giảng dạy:

   + Kiểm toán (căn bản, nâng cao)

   + Thực hành kế toán (Tổ chức công tác kế toán)

   + Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán)

GIẢNG VIÊN

   Bà: Nguyễn Thị Phúc

   Học vị: Thạc sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Kế toán quản trị

   + Thực hành kế toán (Tổ chức công tác kế toán)

   + Kiểm toán nâng cao

GIẢNG VIÊN

   Ông: Bùi Thanh Long

   Học vị: Nghiên cứu sinh

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Kế toán hành chánh sự nghiệp

   + Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (Kế toán Nhà nước)

GIẢNG VIÊN

   Ông: Nguyễn Châu Hùng Tính

   Học vị: Thạc sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Kế toán quốc tế

   + Kế toán tài chính

   + Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán)

GIẢNG VIÊN

   Ông: Phạm Văn Cà

   Học vị: Thạc sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Kế toán hành chánh sự nghiệp

   + Kế toán tài chính

   + Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán)

GIẢNG VIÊN

   Bà: Nguyễn Thị Diễm Trinh

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Thuế

   + Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán)

   + Kế toán tài chính

GIẢNG VIÊN

   Bà: Trần Kim Ngân

   Học vị: Thạc sĩ

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

        + Nguyên Lý kế toán

        + Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán)

GIẢNG VIÊN

   Bà: Nguyễn Thị Mỹ Ân

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Kế toán quản trị

   + Kế toán thương mại dịch vụ

   + Nghiệp vụ kế toán văn phòng

GIẢNG VIÊN

   Bà: Cô Hồng Liên

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Nguyên lý kế toán

   + Kế toán tài chính

   + Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (Kế toán Nhà nước)

GIẢNG VIÊN

   Bà: Trần Thị Kim Chi

   Học vị: Cao học

   Số điện thoại: 02943.855.246 (nội bộ 121)

   Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Môn giảng dạy:

   + Kế toán hoạt động đầu tư XDCB (Kế toán đơn vị chủ đầu tư và công ty xây lắp)

   + Thực hành kế toán (Tổ chức công tác kế toán)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh