Góc sinh viên

CB Login

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

     Căn cứ vào Quyết định số 6088/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập chohọc sinh, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, Học kỳ 2 (đợt 2) - Năm học 2015 - 2016

      Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các sinh viên có trên trong danh sách được biết.

      Danh sách sinh viên nhận học bổng Tại đây

      Văn phòng Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách liên hệ Văn phòng Khoa đăng ký nhận giấy khen học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm 2015 – 2016 (đợt 2)

Thời gian phát giấy khen: 18h30 ngày 18/5/2017

      Địa điểm: sẽ thông báo sau khi đăng ký

      Lưu ý: Sinh viên có thể đăng ký qua mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), điện thoại 0294.3855.246 (265) hoặc trực tiếp lên văn phòng Khoa

THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng tài trợ của lớp Cao học Quản lý kinh tế khóa 2015 đợt 1

     

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp thuộc Khoa xem thông tin chi tiết về điều kiện và viết đơn xin cấp học bổng theo yêu cầu của nội dung thông báo

     Xem chi tiết nội dung thông báo: Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2 đợt 2, năm học 2015 - 2016 (dự kiến)

 

     Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đợt 2 (dự kiến)

    Sinh viên, học sinh xem lại và đến Văn phòng Khoa (phòng B11.305) xác nhận hoặc cung cấp chính xác số tài khoản ngân hàng Đông Á, số CMND.

    Thời hạn: đến hết ngày 14/12/2016.

    Lưu ý: Sau ngày 14/12/2016, Khoa sẽ cắt danh sách SVHS không xác nhận hoặc không cung cấp số Tài khoản, Số CMND. Những trường hợp sinh viên, học sinh chậm trễ sẽ chuyển tiền học bổng đợt sau.

    Xem danh sách học bổng (dự kiến) các lớp Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng Lương Định Của năm học 2016 - 2017

      Căn cứ vào thông báo của Phòng Công tác Sinh viên, Học sinh,

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp thuộc Khoa xem thông tin chi tiết về điều kiện và viết đơn xin cấp học bổng theo yêu cầu của nội dung thông báo

     Xem chi tiết nội dung thông báo: Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

       Căn cứ vào Quyết định số 5057/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập chohọc sinh, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, Học kỳ 2 (đợt 1) - Năm học 2015 - 2016

       Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các sinh viên có trên trong danh sách được biết.

       Danh sách sinh viên nhận học bổng Tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh