Góc sinh viên

CB Login

THÔNG BÁO

Về việc phát học bổng tài trợ của “The Fodation de la Chenelière”

 

        Căn cứ vào Quyết định số 5292/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc phát học bổng tài trợ của “The Fodation de la Chenelière” cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2016 - 2017

         Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến sinh viên có trên trong danh sách trao học bổng

         Danh sách sinh viên nhận học bổng Tại đây

THÔNG BÁO

V/v đề cử sinh viên nhận học bổng tài trợ

“Viện Hàng hải Thủy sản thuộc Đại học Memorial of Newfoundland (MI)”

và học bổng “The Foundation de la Chenelière

 

       Căn cứ ký kết của Viện Hàng hải Thủy sản thuộc Đại học Memorial of Newfoundland (MI) và bảng ghi nhớ về việc trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh;

       Để tạo sự công bằng và chọn đúng đối tượng nhận học bổng. Phòng Công tác SV-HS thông báo đến các Khoa, Bộ môn (BM) họp xét chọn và đề cử sinh viên nhận học bổng của Viện Hàng hải Thủy sản thuộc Đại học Memorial of Newfoundland (MI) và học bổng “The Foundation de la Chenelière” năm 2016 theo quy định sau:

       Xem nội dung thông báo Tại đây

       Mẫu đơn học bổng Viện Hàng hải Thủy sản Tải về

       Mẫu đơn học bổng Võ Văn Trương Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tặng giấy khen và bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 cho học sinh, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

 

     Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

    Xem danh sách học bổng các lớp Tại đây

  

THÔNG BÁO

Về việc đề cử sinh viên nhận học bổng do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tài trợ

         Căn cứ vào Thông báo số 95/TB-CTSV-HS của Phòng Công tác Sinh viên, học sinh;

         Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến Ban cán sự lớp triển khai đến sinh viên làm hồ sơ xin cấp học bổng theo quy định sau:

       Xem nội dung thông báo Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc đề cử sinh viên nhận học bổng tài trợ

        Căn cứ nội dung làm việc giữa Nhà tài trợ với Trường Đại học Trà Vinh về việc thống nhất thời gian tổ chức phát học bổng cho sinh viên tại Trường Đại học Trà Vinh;

         Căn cứ vào Thông báo số 93/TB-CTSV-HS của Phòng Công tác Sinh viên, học sinh;

         Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến Ban cán sự lớp triển khai đến sinh viên làm hồ sơ xin cấp học bổng theo quy định sau:

       Xem nội dung thông báo Tại đây

        Mẫu đơn học bổng mạng lưới giáo dục Tại đây

        Mẫu đơn học bổng của Ông Bà Giáo sư Nguyễn Thiện Thành Tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh