Góc sinh viên

CB Login

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2 đợt 1, năm học 2016 - 2017

 

       Căn cứ vào Quyết định số 4804/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập chohọc sinh, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, Học kỳ II (đợt 1) - Năm học 2016 - 2017

       Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các sinh viên có trên trong danh sách được biết.

       Danh sách sinh viên nhận học bổng Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

Học kỳ 2 đợt 2, năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

 

     Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 đợt 2 năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

    Sinh viên, học sinh xem lại và đến Văn phòng Khoa (phòng B11.305) xác nhận hoặc cung cấp chính xác số tài khoản ngân hàng Đông Á, số CMND.

    Thời hạn: đến hết ngày 15/10/2017.

    Lưu ý: Sau ngày 15/10/2017, Khoa sẽ cắt danh sách SVHS không xác nhận hoặc không cung cấp số Tài khoản, Số CMND. Những trường hợp sinh viên, học sinh chậm trễ sẽ chuyển tiền học bổng đợt sau.

    Nếu sinh viên có thắc mắc phản hồi về cho Cô Hân Ly (điện thoại 265).

    Xem danh sách học bổng (dự kiến) các lớp: Tại đây

                    

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

       Căn cứ vào Quyết định số 4131/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc tặng giấy khen và học bổng khuyến khích học tập chohọc sinh, sinh viên Khoa Kinh tế, Luật, Học kỳ 1 (đợt 1) - Năm học 2016 - 2017

       Nay, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến các sinh viên có trên trong danh sách được biết.

       Danh sách sinh viên nhận học bổng Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

Học kỳ 2 đợt 1, năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

 

     Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 đợt 1 năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

    Sinh viên, học sinh xem lại và đến Văn phòng Khoa (phòng B11.305) xác nhận hoặc cung cấp chính xác số tài khoản ngân hàng Đông Á, số CMND.

    Thời hạn: đến hết ngày 21/08/2017.

    Lưu ý: Sau ngày 21/08/2017, Khoa sẽ cắt danh sách SVHS không xác nhận hoặc không cung cấp số Tài khoản, Số CMND. Những trường hợp sinh viên, học sinh chậm trễ sẽ chuyển tiền học bổng đợt sau.

            Nếu sinh viên có thắc mắc phản hồi về cho Cô Hân Ly (điện thoại 265).

    Xem danh sách học bổng (dự kiến) các lớp:

                       Các lớp Đại học Tại đây

                     Các lớp Cao đẳng Tại đây

                     Các lớp Trung cấp Tại đây

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập

Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

 

     Khoa Kinh tế, Luật công bố danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

    Sinh viên, học sinh xem lại và đến Văn phòng Khoa (phòng B11.305) xác nhận hoặc cung cấp chính xác số tài khoản ngân hàng Đông Á, số CMND.

    Thời hạn: đến hết ngày 15/06/2017.

    Lưu ý: Sau ngày 15/06/2017, Khoa sẽ cắt danh sách SVHS không xác nhận hoặc không cung cấp số Tài khoản, Số CMND. Những trường hợp sinh viên, học sinh chậm trễ sẽ chuyển tiền học bổng đợt sau.

    Xem danh sách học bổng (dự kiến) các lớp Tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh