Góc sinh viên

CB Login

Danh sách Ban cán sự lớp và Cố vấn học tập hệ chính quy

năm học 2017-2018

STT LỚP HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL CHỨC DANH

CV HỌC TẬP

KHÓA 2014
1 DA14K Lạc Ngọc Trân 01682.433.191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Cẩm Loan
Huỳnh Kim Trị 01662.692.351 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trần T Kim Xuyến 01659.121.971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
2 DA14KT Trầm Thị Thủy Tiên 0965.815.293 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Huỳnh Tấn Khương
Bùi Y Yên 01666.746.883 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Dương Thùy Dung 0929.387.381 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
3 DA14KTB Hà Huỳnh Khánh Duy 01673.106.923 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Cô Hồng Liên
Lý Thị Mỹ Hiền 0975.427.841 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trần Thị Tố Quyên 01688.455.546 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
4 DA14LA Nguyễn Thanh Thảo Nghi 01213.979.954 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Dương Phan Thùy Dung
Lê Thành Phát 0943.440.809 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Huỳnh Thị Hông Trang 01216929618 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
5 DA14LB Ngô Đình Phương 01688.677.300 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Dương Phan Thùy Dung
Thạch Lê Thị Y Lý 0963.536.014 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trần Thị Huỳnh Như 01666.542.921 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
6 DA14LC Phan Trúc Phương 0945.111.105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Văn Triệu
Nguyễn Thị Thủy Tiên 0907.703.500 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Huỳnh Hoài Nam 0932.832.877 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
7 DA14QKD Võ Nhật Quang '0868.698.072 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thiện Thuận
Nguyễn Thị Thuý Hằng 0983.174.632 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Hồng Tím 01644.976.496 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
8 DA14TCNH Dương Hoàng Bửu 01694.787.249 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Văn Vũ An
Nguyễn Thị Kim Xuyến 01683.432.724 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
KHÓA 2015
9 CA15KT Huỳnh T Hoa Lan 01627.852.934 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Dương Kim Hậu
Trần Chí Cảnh 01648.991.901 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
10 CA15QKD Trần Thị Kim Chi 01678.627.853 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Hồ Mỹ Dung
Trần Bá Nhân 01682.223.311 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
11 DA15K Trần Văn Hậu 01667.123.910 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Thúy Loan
Bùi Hoàng Tường Vi 01692.003032 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Đới Minh Tân 0906.409.983 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
12 DA15KTA Nguyễn Thị Diễm Kiều 0981.751.796 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Diễm Trinh
Nguyễn Thị Ánh Phụng 01656.690.164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
13 DA15KTB Trầm Nghi Bình 0965.756.549 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Đặng Thị Hân Ly
Trần Trung Tâm 0971.892.239 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Trà My 0939.573.483 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
14 DA15LA Đặng Thanh Phước 01627.515.721 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Thị Thanh Huyền
Châu Thị Thúy An 01666.199.047 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Đỗ Thị Thúy Duy 01883.487.363 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Dương Quốc Vinh 01676.421.399 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Châu Thị Ánh Tiên 01232.935.975 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
15 DA15LB Bùi  Mỹ Huệ 01666.601.928 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Lê Duy Tân 0939.579.351 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trần Thị Thu Thảo 1642258860 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Lê Quang Nhả 1665076535  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
16 DA15LC Nguyễn Ngọc Quỳnh 01699.944.143 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thái Mỹ Anh
Ngô Thị Mai Xuân 0963152557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Chí Đoàn 01268.857.483 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
17 DA15LD Nguyễn Vĩnh Quang 01655.730.747 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Thị Ngọc Hiếu
Nguyễn Thị Diễm Hằng 01627.435.440 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
 Nguyễn Thị Huỳnh Như 01694.211.211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
 Lư Thành Nhân 0962969746 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
18 DA15LE Phạm Thị Trúc Hương 01626.638.083 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Văn Triệu
Phan Văn Bảo 01696.111.212 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Phạm Trung Tú Hảo 01654.406.557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
19 DA15LF Võ Quang Tuyến '01694.738.295 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Phan Minh Giới
Trần Thị Thanh Thư 0965.445.671 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trịnh Thuỳ Nhu 01655.555.783 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trần Thị Tiểu Phụng 01699.416.757 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
20 DA15QKD Lê Tuấn Vũ 0939.615.956 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Phương Uyên
Diệp Thị Thúy An 0988.595.269 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Lê Trần Huyền Trân 943.210.273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
21 DA15TCNH Phạm Anh Tuyền 0969.556.657 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Bé Hồng 01206.951.895 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Phạm Thị Mỹ Huyền 01665.167.727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
  KHÓA 2016
22 CA16KT Nguyễn Nhựt Phương 01639.208.089 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Phạm Văn Cà
Nguyễn Thị Anh Thư 01638.973.649 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trương thị Thanh Ngân 01654.766.024 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
23 CA16QKD Nguyễn Hồng Hân 0965.731.247 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Thạch Nhung
Phạm Thị Mỹ Huyền 0987.988.160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
24 DA16LA Lâm Văn Phương '0868.888.942 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Huỳnh Thị Trúc Linh
Châu Hồng Thiên Ân 01654.100.055 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">'+addy_text48751+'<\/a>'; //--> Lớp phó
Nguyễn Thị Ngân Thảo 01868.235.069 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
25 DA16LB Phạm Nguyễn Trúc Anh 01659.541.717 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Huỳnh Thanh Thống 01678.528.464 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Huỳnh Trường Thịnh 0967.561.156 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
26 DA16LC Trần Minh Trí 0961.898.454 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Đỗ Thị Mai Thư
Lý My My 0949.916.184 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trần Thị Cẩm Nhung 01634.077.109 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Đoàn Thị Bích Tuyền 01696.200.709 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
27 DA16LD Trung Gia Thắng 01687.607.612 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Ngô Thị Phương Thảo
Phan Thị Hằng Ni 01256.333.874 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Trần Võ Thanh Thảo 01265.930.709 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Lê Thúy Quyên 01206.820.288 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
28 DA16KTA Lê T Khánh Linh 0961.559.846 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Diễm Trinh
Dư Thị Cẩm Tiên 01697.621.555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Vỏ Phương Thảo 01669.336.916 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
29 DA16KTB Dương Trung Trực 01656.068.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Phan Thanh Huyền
Nguyễn Huỳnh Như 0947.230.223 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Huỳnh Anh 0926.566.125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Huỳnh Thị Hồng Thắm 01697.290.974 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
30 DA16QKD Nguyễn Thanh Duy 01283.950.605 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Hồ Mỹ Dung
Phước Minh Hậu 01664.422.363 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Đặng tuấn nghĩa 01695.182.727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
31 DA16TCNH Lâm Châu Vinh 01635.283.535 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Búp
Trần Ngọc Minh 01675.747.376 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Anh Thư 01682.563.953 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
32 DA16K Lê T Ngọc Thuy 01698.581.888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Phan Thị Xuân Huệ
Nguyễn T Thanh Tuyền 01639.789.192 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
KHÓA 2017
33 CA17KT Nguyễn An Trường 0934.572.797 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Kim Ngân
Lê Thị Ngọc Trăm 01683.386.339 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
34 CA17QKD Trần Thị Chúc Linh 01677.065.837 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Hồ Mỹ Dung
Trần Thị Nhi 01215.912.786 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
35 DA17K Nguyễn Thị Diệu Thanh 01883.559.273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Lâm Thị Mỹ Lan
Trần Thị Bảo Yên 0924.600.899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Phi Phụng 01626.998.253 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Lê Thị Ngọc Nhẫn 0964.861.534 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
36 DA17KTA Nguyễn Thị Huỳnh Châu 0923.404.273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thị Phúc
Trần Thị Diễm My 01868.341.708 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Cao Trần Thanh Dung 0944.301.030 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
37 DA17KTB Lê Thị Huỳnh Như 0963.320.653 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Thị Kim Chi
Trần Linh Vy 01216.826.980 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Minh Thư 0969.765.668 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Minh Hoàng 01883.342.4984 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
38 DA17LA Nguyễn Thanh Tuyền 01288.795.460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Hải Ngọc 01867.627.264 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Huỳnh Chí Thiện 01635.095.427 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Tố Trinh 01868.341.462 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
39 DA17LB Nguyễn Hữu Phước 01654.775.114 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Phan Minh Giới
Diệp Thị Vân Khoa 01693.498.465 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Huỳnh Thị Tú Xương 0931.083.405 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
40 DA17LC Đinh  Bảo Ngọc 01685.227.953 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Văn Triệu
Nguyễn T Thùy Vân 01683.090.269 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Phạm Nguyễn Hoàng Duy 01665.111.919 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Mỹ Linh 01686.286.240 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
41 DA17LD Phạm Tấn Lộc 01248.580.422 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Trần Thị Ngọc Hiều
Lê Thị Huỳnh Như 0945127368 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Dương T Ngọc Tuyền 01287.801.879 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Phan Ngọc Tuyền 01235.978.391 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
42 DA17QKD Nguyễn Hoài Sơn 01696.233.934 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Nguyễn Thiện Thuận
Nguyễn Hồ Xuân Nhi 0901.074.605 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Nguyễn Thị Yến Nhi 0868.336.181 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
43 DA17TCNH Nguyễn Thị Dung 01237.045.516 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp trưởng Lê Thị Thu Diềm
Trần Mỹ Hân 01627.195.493 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
Lê Chí Tâm 01659.635.512 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lớp phó
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh