Góc sinh viên

CB Login

Điểm thi kết thúc môn các lớp Cao đẳng các khóa, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 31/8/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA16KT 01 Kinh tế vĩ mô Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA11KTC 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA13KTA 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA13QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
CA13QKD 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA15KT 05 Thực tập thực tế Tải về
CA15QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
CA16QKD 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA16QKD 12 Tài chính tiền tệ Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15KT 01 Pháp luật kinh tế Tải về
CA15KT 06 Kinh tế vi mô Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12QKD 01 Kế toán tài chính 1 Tải về
CA13TY 02 Marketing Tải về
CA14AV 31 Phương pháp NC KH Tải về
CA15AV 31 Pháp luật đại cương Tải về
CA16TY 02 Marketing Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13CNOT 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA13KTA 02 Nguyên lý  thống kê kinh tế Tải về
CA13KTA 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA13QKD 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA14QV 09 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14QVB 09 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14TH 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA14XD 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA15KT 02 Nguyên lý  thống kê kinh tế Tải về
CA15QKD 02 Nguyên lý  thống kê kinh tế Tải về
CA15TT 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA15XD 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA16AV 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16NNAB 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16QKD 05 Phương pháp NC KH Tải về
CA16TKM 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16TT 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16XD 29 Pháp luật đại cương Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh