Góc sinh viên

CB Login

Điểm thi kết thúc môn các lớp cao đẳng, HK 1 năm 2017 - 2018

Cập nhật và công bố ngày 18/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13KTA 06 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
CA16KT 06 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA16QKD 02 Quản trị học Tải về
CA14KT 05 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
CA16DTY 07 Pháp luật đại cương Tải về
CA14KT 09 Kế toán quản trị Tải về
CA14QVB 50 Pháp luật đại cương Tải về
CA14KT 05 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
CA15KT 06 Tin học kế toán Tải về
CA17MN 35 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 04/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13KTA 07 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
CA14KT 07 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
CA14KT 07 Kiểm toán căn bản Tải về
CA14QKD 02 Nghiên cứu Marketing Tải về
CA14QKD 02 Quản trị sản xuất Tải về
CA14QKD 02 Thị trường tài chính Tải về
CA15KT 07 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
CA15KT 07 Kiểm toán căn bản Tải về
CA15QKD 02 Nghiên cứu Marketing Tải về
CA15QKD 02 Quản trị sản xuất Tải về
CA15QKD 06 Thuế Tải về
CA16KT 02 Hệ thống thông tin kế toán Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp cao đẳng HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 28/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA14CNOT 08 Kỹ năng chăm sóc KH Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12AVA 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA13CNOT 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA14QVB 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA14XD 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA15CNOT 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA15CNTP 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA15PT 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA15TKM 01 Pháp luật đại cương Tải về
CA15TT 01 Pháp luật đại cương Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Cao đẳng, HK 1 năm 2017 - 2018

 Cập nhật và công bố ngày 11/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15KT 01 Kế toán tài chính 2 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Cao đẳng, HK 2 năm 2016 - 2017

 Cập nhật và công bố ngày 15/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15QKD 01 Tài chính tiền tệ Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15AV 31 Pháp luật đại cương Tải về
CA16TKM 29 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12QKD 11 Tài chính tiền tệ Tải về
CA12TT 09 Nguyên lý kế toán Tải về
CA14QKD 01 Kế toán quản trị Tải về
CA14QV 09 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14QV 03 Quản trị học Tải về
CA16KT 04 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải về
CA16KT 10 Nguyên lý kế toán Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12QKD 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về
CA15KT 01 Thực hành kế toán 1 Tải về
CA15KT 03 Kế toán quản trị Tải về
CA15KT 08 Kế toán hoạt động DTXDCB Tải về
CA15QKD 03 Quản trị Marketing Tải về
CA15QKD 07 Thực tập thực tế Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Cao đẳng các khóa, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 31/8/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA16KT 01 Kinh tế vĩ mô Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA11KTC 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA13KTA 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA13QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
CA13QKD 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA15KT 05 Thực tập thực tế Tải về
CA15QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
CA16QKD 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA16QKD 12 Tài chính tiền tệ Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15KT 01 Pháp luật kinh tế Tải về
CA15KT 06 Kinh tế vi mô Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12QKD 01 Kế toán tài chính 1 Tải về
CA13TY 02 Marketing Tải về
CA14AV 31 Phương pháp NC KH Tải về
CA15AV 31 Pháp luật đại cương Tải về
CA16TY 02 Marketing Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13CNOT 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA13KTA 02 Nguyên lý  thống kê kinh tế Tải về
CA13KTA 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA13QKD 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA14QV 09 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14QVB 09 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14TH 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA14XD 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA15KT 02 Nguyên lý  thống kê kinh tế Tải về
CA15QKD 02 Nguyên lý  thống kê kinh tế Tải về
CA15TT 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA15XD 27 Pháp luật đại cương Tải về
CA16AV 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16NNAB 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16QKD 05 Phương pháp NC KH Tải về
CA16TKM 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16TT 29 Pháp luật đại cương Tải về
CA16XD 29 Pháp luật đại cương Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh