Góc sinh viên

CB Login

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh

học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

 

         Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ 2 năm 2016 - 2017,

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ – KTL ngày 19/7/2017 về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện của Sinh viên Khoa Kinh tế, Luật học kỳ 2 năm 2016 – 2017,

       Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy thuộc Khoa xem danh sách đính kèm

       Quyết định công nhận điểm rèn luyện Tải về

       Danh sách công nhận điểm rèn luyện các lớp ĐH khóa 2013, 2014 (Tải về giải nén)  Tải về

       Danh sách công nhận điểm rèn luyện các lớp ĐH khóa 2015, 2016 (Tải về giải nén) Tải về

   

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh

học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

     Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ 2 năm 2016 - 2017,

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp đại học, cao đẳng và trung cấp hệ chính quy thuộc Khoa xem và phản hồi thông tin về cho Cố vấn học tập.

     Lưu ý: Trường hợp điều chỉnh tăng phải có minh chứng kèm theo; trường hợp không có điểm thì SVHS gặp Cố vấn học tập, CVHT làm việc với Cô Hân Ly Văn phòng Khoa. 

     Thời hạn phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/7/2017.

     Xem thông tin điểm rèn luyện: Danh sách đính kèm

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh

học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

 

         Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ 2 năm 2015 - 2016,

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ – KTL ngày 08/5/2017 về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện của Sinh viên Khoa Kinh tế, Luật học kỳ 2 năm 2016 – 2017,

       Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy thuộc Khoa xem danh sách đính kèm

       Quyết định công nhận điểm rèn luyện Tải về

       Danh sách công nhận điểm rèn luyện các lớp ĐH khóa 2013, 2014  Tải về

       Danh sách công nhận điểm rèn luyện các lớp ĐH khóa 2015, 2016  Tải về

       Danh sách công nhận điểm rèn luyện các lớp Cao đẳng, Trung cấp  Tải về

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh

học kỳ I, năm học 2016 - 2017 (dự kiến)

 

     Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ 1 năm 2016 - 2017,

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp đại học, cao đẳng và trung cấp hệ chính quy thuộc Khoa xem và phản hồi thông tin về cho Cố vấn học tập.

     Lưu ý: Trường hợp điều chỉnh tăng phải có minh chứng kèm theo; trường hợp không có điểm thì SVHS gặp Cố vấn học tập, CVHT làm việc với Cô Hân Ly Văn phòng Khoa. 

     Thời hạn phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2016.

     Xem thông tin điểm rèn luyện: Danh sách đính kèm

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh

học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

         Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh học kỳ 2 năm 2015-2016,

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ – KTL ngày 01/8/2016 về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện của Sinh viên Khoa Kinh tế, Luật học kỳ 2 năm 2015 – 2016,

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo sinh viên, học sinh các lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy thuộc Khoa xem danh sách đính kèm

          Xem thông tin điểm rèn luyện: Danh sách đính kèm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh